Fakta

TrygFondens Familiehuse er en donation


TrygFondens Familiehuse tilbyder forældre og søskende at bo tæt på det indlagte barn

Familiehuset i Skejby – og det kommende i Hammel – skal sikre hjemlige og afslappende rammer for familier med hospitalsindlagte børn.

Sundhed

TrygFondens Familiehus i Skejby er for alle familier med langtidsindlagte børn på Aarhus Universitetshospital.

Familiehuset giver familien mulighed for at være samlet og leve så almindeligt som muligt under et barns indlæggelse. Der er plads til hele familien, og huset ligger i gåafstand fra børneafsnittene på hospitalet.

Huset benyttes primært af familier til børn, der er indlagt til behandling for hjerte- eller kræftsygdomme.

I 2016 flyttede 571 familier ind i TrygFondens Familiehus i Skejby

TrygFonden har doneret i alt 48,8 millioner kroner til Familiehuset. 25 mio. til etableringen af huset og 21,5 mio. ekstra til en udvidelse af huset på 10 værelser i 2016. Udvidelsen er sket på baggrund af, at Aarhus Universitetshospital i fremtiden bliver endnu mere specialiseret og hermed også kommer til at tilbyde flere behandlinger, hvilket vil øge efterspørgslen efter værelser i Familiehuset.

Nyt Familiehus i Hammel

TrygFonden har besluttet af finansiere et nyt Familiehus ved Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Huset bygges til familier, der har et barn eller en ung indlagt til behandling og genoptræning efter erhvervet hjerneskade.

Byggeriet starter i 2017, og huset ventes at være klar til at modtage familier i medio 2018.

En plads i fællesskabet

Alle har ret til en plads i fællesskabet. TrygFonden vil arbejde for at skabe den plads – ikke mindst for mennesker som er, eller som er i risiko for at blive, socialt ekskluderede. Frivillighed, rådgivning, beskæftigelse og sociale netværk kan føre udsatte tættere på fællesskaber i hverdagen, som styrker deres livsmuligheder og trivsel. Social eksklusion har betydelige negative konsekvenser for et menneskes helbred og trivsel.
En plads i fællesskabet

Sammen skaber vi tryghed

Sociale medier