Fakta

Et projekt, som TrygFonden står bag og driver.

TrygFondens forum for Anvendt Forskning i Børn og Unges Trivsel (TAFiBUT) er et netværk, der skal fremme et tættere samarbejde mellem forskning og praksis om konkrete forskningsprojekter

TrygFondens forum for Anvendt Forskning i Børn og Unges Trivsel

Sundhed

Netværket består af cirka 50 deltagere fra et bredt udsnit af relevante organisationer og policyområder. Netværket mødes to gange om året, hvor der er foredrag, diskussioner og networking.

Et væksthus for udvikling af nye ideer
TAFiBUT er på den måde et væksthus for udvikling af nye ideer til indsatser, som kan afprøves i et tværfagligt samarbejde mellem praktikere og forskere. Målet på kort sigt er flere og bedre ansøgninger til TrygFonden inden for området børn og unges trivsel.

På langt sigt skal TAFiBUT styrke kvaliteten af beslutninger og videnskulturen på det velfærdspolitiske, sociale, uddannelsesmæssige og kriminalitetsforebyggende område.

En chance i livet

Alle børn og unge skal have de bedste muligheder for at udvikle deres personlige, sociale og faglige kompetencer. TrygFonden vil arbejde for, at flere unge får en kompetencegivende uddannelse, da dette mindsker risikoen for misbrug, social isolation, kriminalitet, kroniske sundhedsproblemer og arbejdsløshed.
En chance i livet

Sammen skaber vi tryghed