Tryghed og antiradikalisering i Danmark

Fakta

TrygFonden igangsatte i 2015 en undersøgelse, der satte fokus på, hvilke aktører og strukturer i lokalsamfundene som kan være med til at modvirke radikalisering. Det resulterede i rapporten ”Modstandskraft mod radikalisering og voldelig ekstremisme – et eksplorativt studie af modstandskraft i udvalgte danske lokalmiljøer”, der blev udgivet i 2016. TrygFonden og CERTA samarbejder i perioden 2017–2019 om at etablere, udvikle og drive vidensportalen StærkeFællesskaber.dk, der skal bidrage til at forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.

Med undervisningsmaterialer og konkrete værktøjer vil TrygFonden bidrage til, at elever og foreninger kan italesætte radikalisering og igangsætte initiativer, der skal modvirke radikalisering og ekstremisme.

Trivsel

Voldelig radikalisering og ekstremisme er en udfordring både for det danske samfund og for de lokalmiljøer, problemerne opstår i.

Efter terrorangrebene i Europa i de seneste år har der været et stort fokus blandt både politikere og borgere på, hvordan vi i Danmark skal forholde os til terrortruslen. Angrebene har gjort det helt centralt at debattere, hvordan vi – og herunder lokalsamfundene – kan bidrage til at forebygge, inddæmme og modvirke radikalisering og ekstremisme.

Modstandskraft mod radikalisering

TrygFonden igangsatte i 2015 en undersøgelse sammen med analyse- og rådgivningsvirksomheden CERTA Intelligence & Security A/S, der satte fokus på, hvilke aktører og strukturer i lokalsamfundene, som kan være med til at modvirke radikalisering.

Undersøgelsen resulterede i en rapport, som konkluderer, at der er mange forskellige lokale aktører, og aktiviteter, som allerede bidrager til at øge den lokale modstandskraft. Det er blandt andet bredden og diversiteten af aktører, der skaber modstandskraften.

Den frygt, det efterlader i os som individer og i vores samfund, må ikke gøre os handlingslammede

"Radikalisering og ekstremisme kommer typisk til debat, når der har været voldelige episoder eller terrorangreb. Det er i disse situationer, at radikaliserings- og ekstremismeproblematikken for alvor bliver konkret, og det er i disse situationer, at dens betydning for vores samfund bliver tydelig for os. Den frygt, det efterlader i os som individer og i vores samfund, må ikke gøre os handlingslammede. Undersøgelsen viser, at der i lokalsamfundene findes mange ressourcer, som på helt afgørende vis kan bidrage til at forebygge radikalisering og ekstremisme," siger Gurli Martinussen, direktør for TrygFonden.

Konference,borgermøder og lokale workshops

TrygFonden afholdt sammen med CERTA i foråret 2016 konferencen "Stærke fællesskaber" på Christiansborg for en bred kreds af politikere og ngo’er.

Derudover blev der holdt fem borgermøder i henholdsvis København, Aalborg, Aarhus, Odense og Roskilde med emnet "Tryghed og radikalisering i Danmark". I efteråret 2016 blev der desuden holdt fire workshops i henholdsvis Aalborg, Aarhus og Tønder med lokale samarbejdspartnere.

Formålet var at motivere lokalsamfund til at samarbejde og udvikle nye, konkrete initiativer til at styrke fællesskaberne. Workshoppene har resulteret i et inspirationskatalog.

StærkeFællesskaber.dk

’Vidensportalen StærkeFællesskaber.dk blev lanceret i 2018. Portalen indeholder undervisningsmaterialer rettet mod henholdsvis grundskolens 7.-9. klasse, gymnasieskole og erhvervsuddannelserne. Materialerne er udarbejdet med sparring fra Undervisningsministeriet og indgår på læringsplatformen EMU.

Derudover indeholder portalen 11 værktøjer rettet mod foreninger og lokale aktører under tre hovedoverskrifter: radikalisering og bekymringer, Inklusion samt Lokale samarbejder.

 

 

Et liv uden kriminalitet

Kriminalitet skaber utryghed i befolkningen, er ofte traumatiserende for dem, det går ud over og ødelæggende for dem, der begår den. Med oplysning og udvikling af konkrete redskaber vil TrygFonden arbejde for at forebygge og lindre følgerne af kriminalitet. Danmark har EU-rekord i indbrud, og 75 pct. af al kriminalitet begås af gengangere.
Et liv uden kriminalitet

Sammen skaber vi tryghed