Tryghed og radikalisering i Danmark

Fakta

Tryghed og radikalisering i Danmark er en indsats, der skal afdække mulighederne i lokalsamfundet for at modstå og bekæmpe radikalisering og ,ekstremisme


Indsatsen bygger på en undersøgelse, som CERTA udarbejdede for TrygFonden i 2015 og kombinerer viden fra eksisterende og ny forskning i, hvordan lokalsamfund, der rammes af negative begivenheder, formår at hænge sammen og rejse sig igen.


Formålet er at komme med konkrete anbefalinger til, hvordan robusthed og modstandskraft mod radikalisering og ekstremisme styrkes i lokalsamfund.

Gennem viden og forskning vil TrygFonden bidrage til, at borgere og foreninger kan stå sammen og igangsætte initiativer, der skal modvirke radikalisering og ekstremisme

Trivsel

Voldelig radikalisering og ekstremisme er en udfordring både for det danske samfund og for de lokalmiljøer, problemerne opstår i.

Læs og download hele rapporten

Efter terrorangrebene i København, Paris og senest i Bruxelles har der været et stort fokus blandt både politikere og borgere på, hvordan vi i Danmark skal forholde os til terrortruslen. Angrebene har gjort det helt centralt at debattere, hvordan vi – og herunder lokalsamfundene – kan bidrage til at forebygge, inddæmme og modvirke radikalisering og ekstremisme.

Rapport om modstandskraft mod radikalisering

TrygFonden igangsatte i 2015 en analyse sammen med analyse- og rådgivningsvirksomheden CERTA Intelligence & Security A/S, der satte fokus på, hvilke aktører og strukturer i lokalsamfundene, der kan være med til at modvirke radikalisering.

Det har resulteret i en rapport, som kommer med en række konstruktive forslag til, hvordan potentielle ressourcer og aktiviteter kan bidrage til at modvirke radikalisering af unge mennesker.

DEN FRYGT, DET EFTERLADER I OS SOM INDIVIDER OG I VORES SAMFUND, MÅ IKKE GØRE OS HANDLINGSLAMMEDE

"Radikalisering og ekstremisme kommer typisk til debat, når der har været voldelige episoder eller terrorangreb. Det er i disse situationer, at radikaliserings- og ekstremismeproblematikken for alvor bliver konkret, og det er i disse situationer, at dens betydning for vores samfund bliver tydelig for os. Den frygt, det efterlader i os som individer og i vores samfund, må ikke gøre os handlingslammede. Undersøgelsen viser, at der i lokalsamfundene findes mange ressourcer, som på helt afgørende vis kan bidrage til at forebygge radikalisering og ekstremisme," siger Gurli Martinussen, direktør for TrygFonden.

Konference og borgermøder

TrygFonden afholdt i foråret 2016 konferencen "Stærke fællesskaber" sammen med CERTA samt fem borgermøder i henholdsvis København, Aalborg, Aarhus, Odense og Roskilde med emnet "Tryghed og radikalisering i Danmark".

   

CERTA-rapport

Rapport om modstandskraft mod radikalisering og voldelig ekstremisme i lokalmiljøer.

Læs mere


Et liv uden kriminalitet

Kriminalitet skaber utryghed i befolkningen, er ofte traumatiserende for dem, det går ud over og ødelæggende for dem, der begår den. Med oplysning og udvikling af konkrete redskaber vil TrygFonden arbejde for at forebygge og lindre følgerne af kriminalitet. Danmark har EU-rekord i indbrud, og 75 pct. af al kriminalitet begås af gengangere.
Et liv uden kriminalitet

Sammen skaber vi tryghed