Vidensbaseret politiarbejde

Fakta

Et partnerprojekt i samarbejde med Rigspolitiet.

Politiet skal være endnu bedre rustet til at forebygge og bekæmpe kriminalitet. Det skal bl.a. sikres gennem efteruddannelse af politifolk.

TrygFonden og Rigspolitiet sender danske politifolk til udlandet, så de kan blive endnu klogere og bedre til at forebygge kriminalitet.

Trivsel

Politiet skal være endnu bedre rustet til at forebygge og bekæmpe kriminalitet og skabe tryghed og sikkerhed i samarbejde med borgerne. 

Kriminalitetsforebyggelse er en helt central opgave for politiet, men det er en opgave, der kræver viden om kriminologi – og der findes ingen dansk forskeruddannelse i kriminologi. 

TrygFonden og Rigspolitiets samarbejdsaftale varer fra 2015-2018

I udlandet er der derimod en stærkere tradition for forskningsbaseret udvikling, afprøvning og identifikation af effektive måder at udføre politiarbejde på. Derfor består en stor del af TrygFondens samarbejde med Rigspolitiet i at sende danske politifolk på uddannelse i udlandet, så de kan suge ny og brugbar viden til sig, som de kan tage med hjem.


Et liv uden kriminalitet

Kriminalitet skaber utryghed i befolkningen, er ofte traumatiserende for dem, det går ud over og ødelæggende for dem, der begår den. Med oplysning og udvikling af konkrete redskaber vil TrygFonden arbejde for at forebygge og lindre følgerne af kriminalitet. Danmark har EU-rekord i indbrud, og 75 pct. af al kriminalitet begås af gengangere.
Et liv uden kriminalitet