Bedre uddannet til at hjælpe udsatte unge

Fakta

Et partnerprojekt i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol.

Hjælp til udsatte børn og unge skal komme hurtigt og ramme rigtigt. Derfor samarbejder TrygFonden med Professionshøjskolen Metropol om at udvikle en ny efteruddannelse til socialrådgivere

Trivsel

Vidensbaseret Socialrådgivning hedder projektet som skal munde ud i en helt ny form for efteruddannelseskursus til socialrådgivere. Kurset skal styrke socialrådgivernes kompetencer i forhold til at inddrage de unge i udviklingen af indsatsen, så den matcher og følger de unges behov. 

I Danmark har vi en lang tradition for at yde hjælp til socialt udsatte børn og unge gennem støtte i hjem, skole, familiepleje eller døgninstitution. Ikke desto mindre findes der næsten ingen forskning, der løfter sløret for, om de unge reelt bliver hjulpet. Den mangel på redskaber til at få viden om effektive indsatser omsat til handling er udgangspunktet for projektet. 

Hvordan oplever de unge mødet med kommunen og den sociale indsats?
Det handler om feedback fra den unge til sagsbehandleren - og omvendt hurtig mulighed for svar tilbage. Det handler også om feedback fra fagfæller til socialrådgiver, der kan styrke vedkommende i sin måde at samtale med unge udsatte på. En app udviklet til de unge skal således give nem adgang til at melde tilbage om oplevelser og problemer. 

En anden del af projektet er brugen af videooptagelse af samtaler mellem sagsbehandleren og en ung, som et panel af supervisorer kan give feedback på. 
Og endelig skal socialrådgiverne undervises i, hvordan de væbnet med solid viden kan stille konkrete krav til fx opholdssteder - altså bruge videnskab til at kvalificere praksis og deres arbejde med udsatte børn og unge. 

De tre nytænkende elementer fra smartphone-, video- og vidensdelene skal til slut samles i et efteruddannelseskursus for socialrådgivere, så de kan gøre det endnu bedre for udsatte unge. 

Vidensbaseret Socialrådgivning er et pilotprojekt, der løber fra 2014 til 2019.

En chance i livet

Alle børn og unge skal have de bedste muligheder for at udvikle deres personlige, sociale og faglige kompetencer. TrygFonden vil arbejde for, at flere unge får en kompetencegivende uddannelse, da dette mindsker risikoen for misbrug, social isolation, kriminalitet, kroniske sundhedsproblemer og arbejdsløshed.
En chance i livet

Sammen skaber vi tryghed