Fakta

Program Pro er et partnerprojekt mellem TrygFonden og Videnscenter for Brugerinddragelse


Projektet skal se på hvordan man kan bruge patienternes feedback som en systematisk del af kvalitetsudviklingen i sundhedsvæsenet.

Med projektet Program PRO vil ViBIS og TrygFonden samle viden om, hvordan patientrapporterede oplysninger om helbred kan bruges til kvalitetsudvikling af behandlingsforløb

Sundhed

Hvordan kan man sikre, at patienternes viden om deres helbredstilstand undervejs og efter deres behandlingsforløb bliver indsamlet og brugt til glæde for dem selv og andre patienter? Det skal et projekt, som TrygFonden og Videnscenter for Brugerinddragelse (ViBIS) er gået sammen om, finde ud af. 

Gennem halvandet år har 29 eksperter arbejdet på en række anbefalinger til sundhedsvæsenets top om anvendelse af patientrapporterede outcome-data (PRO-data). Det er sket i tæt samarbejde med ViBIS og TrygFonden.

Oplysninger fra patienterne – og i visse tilfælde deres pårørende – om helbredstilstand, livskvalitet og funktionsniveau kan give nyttig viden om effekterne og kvaliteten af patienternes samlede behandlingsforløb på tværs af afdelinger, specialer og sektorer.

TrygFonden, ViBIS og de 29 eksperter har set nærmere på potentialet, og har nu lanceret en rapport, der ikke alene indeholder et solidt vidensgrundlag for arbejdet med PRO-data i praksis, men også en række helt konkrete anbefalinger.

150 ledere fra sundhedsvæsenet deltog 28. september i lanceringen af rapporten på Christiansborg. Lanceringen kunne følges via livestream her på sitet.

Se billeder og video fra arrangementet her.

Patienten først

Vores mål: At færre patienter dør eller får skader som følge af forebyggelige hændelser.
Læs om fokusområdet

Sammen skaber vi tryghed