Fakta

Program Pro er et partnerprojekt mellem TrygFonden og Videnscenter for Brugerinddragelse


Projektet skal se på hvordan man kan bruge patienternes feedback som en systematisk del af kvalitetsudviklingen i sundhedsvæsenet.

Projektansvarlig

Projektansvarlig

Ida Hagemann er ansvarlig for projektet i TrygFonden

Ida Hagemann 45 26 08 35

Med Program Pro har TrygFonden og ViBIS udviklet en række anbefalinger til, hvordan patienternes egne oplysninger kan bruges til kvalitetsudvikling af behandlingsforløb.

Sundhed

Hvordan kan man sikre, at patienternes viden om deres helbredstilstand undervejs og efter deres behandlingsforløb bliver indsamlet og brugt til glæde for dem selv og andre patienter?

Det spørgsmål er TrygFonden og Videnscenter for Brugerinddragelse (ViBIS) kommet med svar på i projektet Program Pro.

I 2015 begyndte 29 eksperter at arbejde på en række anbefalinger til sundhedsvæsenets top om anvendelse af patientrapporterede outcome-data (PRO-data). Det er sket i tæt samarbejde med ViBIS og TrygFonden.

Oplysninger fra patienterne – og i visse tilfælde deres pårørende – om helbredstilstand, livskvalitet og funktionsniveau kan give nyttig viden om effekterne og kvaliteten af patienternes samlede behandlingsforløb på tværs af afdelinger, specialer og sektorer.

TrygFonden, ViBIS og de 29 eksperter lancerede den 28. september 2016 rapporten og dens resultater på Christiansborg for 150 ledere fra sundhedsvæsenet.

Rapporten indeholder ikke alene et solidt vidensgrundlag for arbejdet med PRO-data i praksis, men også en række helt konkrete anbefalinger.

Lanceringen kunne følges via livestream her på sitet. Se billeder og video fra arrangementet her.

TrygFonden og ViBIS holder løbende øje med behovet og muligheden for at udbrede Program Pro-rapportens anbefalinger yderligere.

Patienten først

Vores mål: At færre patienter dør eller får skader som følge af forebyggelige hændelser.
Læs om fokusområdet

Sammen skaber vi tryghed