Alkopedia, Alkoholkonference og Respektkampagne

Fakta

Et partnerprojekt i samarbejde med Alkohol & Samfund.
 

De fleste danskere har et uproblematisk forhold til alkohol, men for en ikke ubetydelig gruppe, har et stort forbrug af alkohol alvorlige og livsændrende konsekvenser for dem selv og deres omgivelser.

 

Se mere

Alkopedia.dk

Sammen med Alkohol & Samfund vil TrygFonden arbejde for at færre danskere skal være afhængige af alkohol.

Sundhed

Knap 3.000 danskere dør hvert år på grund af alkohol, og 650.000 danskerne har et problematisk forbrug af alkohol, der påvirker både dem selv og deres nærmeste. Et stort alkoholforbrug har negative konsekvenser på tværs af TrygFondens fokusområder. For eksempel kommer flere galt afsted i trafikken eller drukner, når de er berusede, ligesom alkohol er involveret i en betydelig del af voldskriminaliteten.

122.000 danske børn vokser op i en familie med alkoholproblemer og for denne gruppe gælder det, at de har væsentligt dårligere livsmuligheder: De har øget risiko for adfærdsforstyrrelser, øget risiko for at blive udsat for mishandling og overgreb i hjemmet og øget risiko for at blive anbragt uden for hjemmet.

TrygFonden har en ambition om at reducere antallet af danskere, der er afhængige af alkohol eller har et storforbrug
TrygFonden arbejder for, at flere borgere med et alkoholproblem skal søge hjælp og, at kvaliteten af den hjælp borgerne tilbydes øges.

TrygFonden indgik i 2015 et fireårigt partnerskab med Alkohol & Samfund med den fælles vision, at flere danskere med et problematisk alkoholforbrug får en kvalificeret behandling. I partnerskabets regi er der bl.a. skabt et videnssite - alkopedia.dk - som samler og formidler den bedste viden på alkoholområdet, der afholdes en årlig national konference målrettet alkoholbehandlere, og der er gennemført en national kampagne henvendt til borgere med alkoholproblemer.

I 2019 har TrygFonden og Alkohol & Samfund indgået en ny treårig samarbejdsaftale. I det kommende samarbejde vil fokus fortsat være på at kvalificere behandlingen og forebyggelsen af et problematisk alkoholforbrug, herunder: 

  • Udvikling og udbredelse af et selvhjælpsmateriale til borgere og pårørende til borgere med et problematisk alkoholforbrug.
  • Gennemførelse af en årlig national alkoholkampagne med henblik på at motivere flere borgere med et problematisk alkoholforbrug til at søge hjælp og gøre opmærksom på tilbud om gratis kommunal alkoholbehandling for alle borgere.
  • Videreudvikling og drift af et videnssite – alkopedia – om alkoholfaglige emner primært målrettet alkoholbehandlere og forebyggelseskonsulenter, sekundært beslutningstagere, pressen og interesserede borgere i almindelighed.
  • Gennemførelse af en årlig tilbagevendende konference – Den Nationale Alkoholkonference – der formidler alkoholfaglige og forskningsbaserede erfaringer til alkoholbehandlere, forebyggelseskonsulenter, beslutningstagere og pressen.
  • Løbende arbejde med at sætte effektiv alkoholpolitik på dagsordenen blandt kommunale og nationale beslutningstagere med henblik på at få beslutningstagere til at stille krav til kvaliteten af alkoholbehandlingen ud fra viden om effektiv alkoholbehandling.
 

Lev sundt

Mere motion, sundere kost, begrænset alkoholforbrug, ingen rygestart og respekt for solen. TrygFonden vil bidrage til, at flere børn og unge grundlægger en sund livsstil tidligt i livet, samt at flere lever et længere liv med bedst mulig livskvalitet.
Lev sundt