Alkopedia, Alkoholkonference og Respektkampagne

Fakta

Et partnerprojekt i samarbejde med Alkohol & Samfund.

En helt ny hjemmeside skal give overblik over den bedste aktuelle viden om alkohol


Se mere

Alkopedia.dk

Sammen med Alkohol & Samfund vil TrygFonden formidle den bedste faglige viden om forebyggelse og behandling på alkoholområdet

Sundhed

Mere end 500.000 danskere har et skadeligt alkoholforbrug, mindst 140.000 er decideret afhængige af alkohol, og over 600.000 er vokset op i en familie med alkoholproblemer. Det har store sociale og økonomiske omkostninger – både for den enkelte, for de pårørende og for samfundet. 

Alkopedia skal gøre det nemt for fagpersoner at orientere sig

Sammen med Alkohol & Samfund lancerede TrygFonden i begyndelsen af 2016 videnssitet alkopedia.dk, der er målrettet fagprofessionelle, der arbejder med forebyggelse og behandling på alkoholområdet. 

Alkopedia.dk skal:

Samle den bedste viden omkring forebyggelse og behandling på alkoholområdet.

Samle oplysninger om igangværende dansk forskning og væsentlige begivenheder på alkoholområdet.

Formidle viden, så den er let tilgængelig og orienteret mod praksis.

Sætte særligt fokus på nye og især danske forskningsresultater og implikationer.

Sætte dagordenen på områder, der har brug for fokus og nye eller forstærkede tiltag. 

National Alkoholkonference

Den tredje Nationale Alkoholkonference afholdes i januar 2018. Konferencen har to særlige temaer. Det ene tema omhandler alkoholproblemer blandt unge, forekomsten af problemer, særkende ved problematik, bud på metoder inden for både behandling og forebyggelse. Det andet tema omhandler afhængighed. Hvad er afhængighed både hjernemæssigt (herunder om unge er særligt sårbare) som i bredere forstand, hvordan diagnosticeres afhængighed og alkoholbrugsforstyrrelse – og hvilke implikationer ligger der heri for tilrettelæggelsen af indsatsen.

Respektkampagnen 

TrygFonden har tidligere støttet Respektkampagnen via en donation. Nu indgås der et fireårigt samarbejde om kampagnen, som understøtter TrygFondens målsætning på området om at sikre evidensbaseret alkoholbehandling – og understøtte rekruttering til denne behandling. Kampagnen er national via tv, sociale medier og YouTube og lokal (via kommunerne som får materialepakker).

 

 

Lev sundt

Mere motion, sundere kost, begrænset alkoholforbrug, ingen rygestart og respekt for solen. TrygFonden vil bidrage til, at flere børn og unge grundlægger en sund livsstil tidligt i livet, samt at flere lever et længere liv med bedst mulig livskvalitet.
Lev sundt

Sammen skaber vi tryghed