TrygFondens publikationer

Hvert år udgiver TrygFonden rapporter, bøger og foldere. Alle publikationer kan downloades, og nogle af dem kan også bestilles. Du kan finde vores publikationer nedenfor - Øverst dem der handler om vores arbejde og strategi generelt, og dernæst dem der handler om et af vores kerneområder sikkerhed, sundhed og trivsel.

Vores arbejde og strategi

Sikkerhed

Sundhed

Trivsel

Tværgående indsatser