Børneliv - ifølge danskerne

Undersøgelsen ”Børneliv – ifølge danskerne”, der er gennemført af TrygFonden og Mandag Morgen, giver et klart indtryk af, at langt de fleste danske børn har det godt - altså ifølge deres forældre.

Trivsel ”Debatten på børneområdet er ofte præget af negative historier, og derfor er det meget positivt, at denne undersøgelse viser, at langt de fleste danske børn har det godt”, siger Ulrik Kampmann, områdechef i TrygFonden.

Den positive stemning smitter også af, når forældrene skal vurdere deres børns fremtidsudsigter. Selv om de fleste forældre tror på, at samfundet bliver mere præget af konkurrence, og at det bliver sværere at klare sig, med mindre man har en god uddannelse, så mener de fleste forældre tilsyneladende også, at netop deres barn er immunt over for disse udfordringer.

Undersøgelsen viser dog også, at der er en mindre gruppe forældre, der er mere bekymrede på deres børns vegne. Mobning og problemer med at etablere gode venskaber påvirker især børnenes trivsel negativt, hvis man spørger forældrene. Undersøgelsen viser, at forældrenes bekymringer stiger med børnenes alder, og at det især er drengenes udvikling, der giver anledning til bekymring. De børn, der har det svært oplever ofte en livssituation, der er sværere end andre børns. De vokser oftere op hos en enlig forsørger, og nogle af dem vokser op i familier med presset økonomi. 

Undersøgelsen peger endvidere på en række dilemmaer mellem forældrenes værdier og deres reelle handlinger. På den ene side ønsker mange, at deres børn ville hjælpe mere til derhjemme, og de dyrker ”de klassiske børnedyder” som boglig fordybelse, udendørs aktiviteter, hjælp i hjemmet, holdsport og musikalsk udfoldelse. Men samtidig giver de kun børnene få pligter og adgang til både computere og playstation, der understøtter et mindre fysisk aktivt liv.

”Undersøgelsen tyder på, at der nok er noget om snakken, når danske forældre bliver kaldt curlingforældre. Forældrene vil gerne have selvstændige og ansvarlige børn, men mange forældre blander sig i børnenes hverdag og fejer problemer væk foran dem. De giver dem kun få pligter og forsøger at løse mange konflikter for dem,” siger Anders Kragh Jensen, senioranalytiker hos Mandag Morgen.