Bornholm redder stadig liv

Denne baggrundsrapport giver en sammenfatning af resultaterne af det antropologiske casestudie på Bornholm inden for "førstehjælpsdannelse".

Sundhed

For 10 år siden, i årene før 2008, var der på Bornholm ingen, der overlevede et hjertestop uden for hospital. På den baggrund blev der i samarbejde mellem TrygFonden, Region Hovedstaden, Bornholms Hospital og TV 2/Bornholm i 2008 igangsat en toårig flerstrenget intervention.

Den medicinske følgeforskning viser, at interventionen resulterede i øget indsats fra lægfolk og øget overlevelse ved hjertestop uden for hospital både umiddelbart efter interventionen og to år efter interventionens afslutning.

For at følge op på den medicinske forsknings lovende resultater og undersøge, hvad der ligger til grund for en eventuel adfærdsændring blandt lægfolk, bad TrygFonden NIRAS om at foretage en antropologisk undersøgelse.

Denne baggrundsrapport præsenterer resultaterne af denne undersøgelse og bygger på et antropologisk casestudie, som NIRAS’ antropologiske team gennemførte på Bornholm i maj 2015. Undersøgelsens spørgsmål, hypoteser og foreløbige resultater er blevet kvalificeret af læge, ph.d. Anne Møller Nielsen, direktør for Region Hovedstadens Akutberedskab Freddy Lippert, professor Lars Simon Rasmussen, forskningschef Anders Hede og projektchef Grethe Thomas.

Download rapporten Bornholm redder stadig liv her.