Danskerne om livet med sygdom og død

Undersøgelsen af danskernes viden om livstruende sygdomme og mulighederne for lindring, viser, at selvom vi godt ved hvad, der gælder for de fleste af os (dødsårsager, dødssted m.v.), så håber de fleste af os på noget andet for os selv.

Trivsel Hvad ved danskerne generelt om livstruende sygdomme og om mulighederne for lindring? Hvilke forestillinger gør vi os om den sidste del af vores eget liv? 
PAVI og TrygFonden har spurgt danskerne om deres viden og forestillinger om livet med sygdom og død.

Undersøgelsens resultater giver ny indsigt:
Danskernes faktuelle viden om, hvilke sygdomme, der er livstruende, om dødsårsager og dødssted er generelt stor. Når det gælder mulighederne for lindring og støtte fra sundhedsvæsenet er vi mere usikre – eller pessimistiske. Det er tankevækkende, at selv om danskerne ved, hvad der gælder for de fleste (dødsårsager, dødssted m.v.), så håber de fleste på noget andet for sig selv. 

Danskerne betragter døden som et privat emne.
De fleste ønsker først viden om lindring, når de selv får brug for den. Det giver betydelige udfordringer for sundhedsvæsenet og andre, der ønsker at forberede danskerne bedst muligt på livet med livstruende sygdom og den sidste tid før døden.

Undersøgelsen er den første af sin art herhjemme og resultaterne kan bruges til at målrette både udviklingen af den palliative indsats og formidlingen om den, så den passer bedst muligt til danskernes behov.