Fastholdt i voldelige forhold

Loyalitet overfor og pres fra egen familie er den største hindring, når etniske minoritetskvinder ønsker at forlade et voldeligt ægteskab. Det viser den hidtil største nordiske kvalitative undersøgelse af vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier "Familien betyder alt".

Trivsel Undersøgelsen bygger på interview med 42 voldsramte kvinder, der har været gift med mænd med etnisk minoritetsbaggrund. Bag undersøgelsen står forskerne Sofie Danneskiold-Samsøe, Yvonne Mørck og Bo Wagner Sørensen i samarbejde med TrygFonden og Danner. 

Undersøgelsen viser bl.a.:
  • Kvindens bagland (familie, venner og andre sociale miljøer) spiller en central rolle for den vold, kvinden udsættes for.
  • Der er typisk flere voldsudøvere: ægtemanden, svigerfamilien og i nogle tilfælde også kvindens egne forældre, brødre og onkler.
  • Der er tale om en transnational social kontrol, idet familiemedlemmer overalt i verden har indflydelse på volden, og om der skal gøres noget for at forhindre den.
  • Kvinder, der er kommet til Danmark ifm. indgåelse af ægteskab (såkaldte ægteskabsmigranter), udgør en særlig udsat gruppe. De fleste ægteskaber er arrangerede, og parret har sjældent kendt hinanden før ægteskabets indgåelse.
  • Loyalitet over for familien spiller en vigtig rolle for, at mange kvinder bliver i voldelige forhold.
  • Forlader kvinden manden, forsvinder hendes netværk i form af egen familie og det etniske minoritetsmiljø.