Funktionel sygdom og reform af førtidspension

Oplægget præsenterer regeringens syv forslag til en førtidsreform og giver konkrete forslag til, hvordan initiativerne kan udvides til også at omfatte borgere med funktionelle lidelser.

Sundhed

Syg - men ingen diagnose?
Funktionel sygdom er en tilstand, hvor patienten er meget bekymret for sit helbred og oplever fysiske symptomer, som ikke kan tilskrives nogen kendt veldefineret eller traditionelt defineret somatisk sygdom.

Der foreligger kun få undersøgelser af hyppigheden af funktionel sygdom i befolkningen.
På grundlag af foreliggende undersøgelser skønnes det, at der er 40-50.000 patienter med en svær funktionel sygdom blandt 18+-årige, og 250-300.000 patienter med en let til svær funktionel sygdom blandt 18+-årige.
Hvert år er der 10-15.000 sygedagpengemodtagere med fravær på mere end 8 uger på grund af en funktionel sygdom. Blandt førtidspensionsmodtagerne er der cirka 20-30.000 med funktionel sygdom.

Der er begrænset viden om prognosen for funktionelle sygdomme, men der er et behandlingspotentiale. Man ved, at der ofte er et svingende symptom- og funktionsniveau med gode og dårlige dage. Selv i svære tilfælde kan der være

væsentlig fremgang for mange patienter.
Et kvalificeret gæt er, at der mindst vil kunne forebygges omkring 600-800 førtidspensioner årligt.