Højreekstremismen i Danmark

Er højreekstremistiske grupper en trussel i Danmark? Bør vi frygte højreekstremistiske terrorforsøg? Og hvordan bliver vi som samfund bedre til at forebygge højreekstremisme og angreb?

En ny analyse tager livtag med spørgsmålene om, hvordan vi bedst forebygger højreekstremisme i Danmark.

Anders Breiviks terrorangreb i 2011 i Norge var en påmindelse om, at den højreekstremistiske terrortrussel er reel. Truslen er også kommet til udtryk i andre af vores nabolande. Højreekstremister angreb f.eks. seks moskéer og en restaurant i kølvandet på angrebet på Charli Hebdo i Paris 2015, det britiske parlamentsmedlem Jo Cox blev dræbt af en nynazist i 2016, og der har været flere tilfælde af brandstiftelsesangreb mod asylcentre i Sverige. Derudover har politi i Frankrig, Tyskland og Storbritannien meldt ud, at de har afværget angreb fra højreekstremistiske grupper i løbet af 2017.

Selvom de forskellige højreekstreme grupper i Danmark måske ikke for tiden kan mobilisere medlemmer til at lave politisk vold eller terrorisme, så kan individer og mindre grupper på den ekstreme højrefløj stadig true eller udøve vold mod politiske modstandere eller udsatte grupper. Det vurderer forskeren i analysen. Den seneste trusselsvurdering fra PET’s Center for Terroranalyse vurderer ligeledes, at den højreekstremistiske trussel er øget, men stadig er begrænset.

I dag ses den ekstreme højrefløj også i den digitale verden. Onlineplatforme og højreekstreme debatfora, men også sociale medier mere generelt, bliver aktivt brugt og giver mulighed for at fremføre holdninger relativt omkostningsfrit og til et meget bredt publikum. Det kan – igen – være med til at skubbe grænserne for, hvad vi anser for acceptabel adfærd.

Læs og download rapporten Højreekstremisme i Danmark - Udviklingen, radikaliseringsprocesserne og håndteringen af den ekstreme højrefløj.