Hvordan kan vi bedst hjælpe frivillige med at hjælpe andre?

I denne publikation kan du læse om forskningsprojekter, der kigger på en række indsatser, som civilsamfundet og frivillige foreninger står bag. Det er viden, som foreninger kan bruge til at blive endnu bedre til det, de allerede gør. Til glæde for de mennesker, de hjælper.

TrygFonden beskæftiger sig med at løse komplicerede samfundsproblemer, og disse kan løses mest effektivt, hvis alle gode kræfter kan mobiliseres.

De frivillige foreninger over hele landet gør et stort stykke arbejde for at hjælpe de mennesker, der har brug for det. Frivillige spiller en vigtig rolle, fordi de kan bringe en helt speciel form for fleksibilitet, nærvær og engagement ind i arbejdet med at skabe tryghed for udsatte borgere.

TrygFonden vil gerne hjælpe civilsamfundet og de frivillige organisationer med at hjælpe. Én af de måder, vi gør det på, er at støtte samarbejdet mellem foreningerne og forskere. Et samarbejde, der skal give foreningerne endnu bedre viden om, hvordan indsatserne kan opbygges og udføres, så det får den bedst mulige effekt for de mennesker, der har brug for hjælp.

I denne publikation kan du læse om forskningsprojekter, der kigger på en række indsatser, som civilsamfundet og frivillige foreninger står bag. Det er forskning, der blandt andet har givet en bedre viden om, hvordan en voksenven skaber bedre trivsel for et barn. Hvordan en mentor kan være en vej væk fra kriminalitet for en tidligere indsat. Og hvordan fodbold kan være en lindrende fritidsaktivitet for mænd, der kæmper med følgerne af prostatakræft.