I Danmark er jeg født

Unge med anden etnisk baggrund end dansk klarer sig generelt godt i det danske samfund. Desværre er det sjældent de positive historier, der præger overskrifterne i medierne. Bogen "I Danmark er jeg født" sætter fokus på de såkaldte mønsterbrydere og leverer således et tiltrængt supplement til mediebilledet.

Trivsel

Til trods for at deres forældre måske ikke har kunnet hjælpe dem med lektierne i skolen eller vejlede dem i forbindelse med uddannelsesvalg  klarer unge med anden etnisk baggrund end dansk sig generelt godt i det danske samfund.

TrygFonden valgte derfor i 2008 i samarbejde med Center for Ungdomsforskning ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, at sætte fokus på de positive historier. Hvad skal der til for at skabe et mønsterbrud? Mønsterbrud forstået som et positivt ryk i forhold til forældrenes muligheder med hensyn til uddannelse, erhverv og bolig.

Bogen "I Danmark er jeg født… - etniske minoritetsunge i bevægelse" er resultatet af undersøgelsen og fortæller om de minoritetsunge, man kalder ’mønsterbrydere’ eller ’frontløbere’. De er ressourcestærke, de ønsker at få en uddannelse og et arbejde – og at bidrage positivt til det Danmark, de er en del af.

I Danmark er jeg født… tegner således et billede af en generation af unge på vej – og af den retning, de vil være med til at trække Danmark i ved at sætte deres præg på uddannelsessystemet, arbejdsmarked og erhvervsliv, kulturliv, de religiøse institutioner og normer, værdidebatten, foreningslivet og ikke mindst det politiske liv.