KRAM - Nye perspektiver på folkesundheden

KRAM-undersøgelsen er en af de hidtil største samlede undersøgelser af danskernes sundhed. Undersøgelsen kaldes KRAM, fordi den handler om Kost, Rygning, Alkohol og Motion.

Sundhed Statens Institut for Folkesundhed har helbredsundersøgt 18.000 personer i 13 udvalgte kommuner. Fra samme kommuner har instituttet modtaget godt 76.000 besvarelser af et spørgeskema om livsstil, helbred og ønsker til sundhedsfremmende faciliteter.

KRAM-undersøgelsen blev iværksat af TrygFonden og Indenrigs- og Sundhedsministeriet på initiativ af det Nationale Råd for Folkesundhed. Talmaterialet blev indsamlet i 2007-08.