Er behandlingen af mennesker med kroniske lidelser på rette spor? Hent debatoplægget "Kroniske lidelser" her på siden.

Sundhed

TrygFonden ønsker at støtte indsatser der medvirker til, at mennesker med kronisk sygdom, kan bliver mere selvhjulpne og så lidt prægede af sygdom og lidelser som muligt.

Fokus på mennesker der har mere end én kronisk sygdom

I relation til de somatiske sygdomme har TrygFonden valgt at fokusere primært på konkrete forskningsindsatser relateret til populationsbaseret forebyggelse, herunder det man kalder komorbiditet (når patienter har mere end en kronisk sygdom). 

Kernen i populationsbaseret forebyggelse er at udvikle indsatser, som det eksisterende sundhedsvæsen bredt kan tage i anvendelse, frem for at udvikle specialfunktioner, der kun når få patienter. 

I relation til de psykiatriske lidelser fokuseres på forsknings- og udviklingssatsninger inden for børne- og ungepsykiatrien  og på voksenområdet på ikke-psykotiske lidelser, herunder særligt angst og depressioner.