Læger og sygeplejerskers holdning til og arbejde med patientinddragelse

Projektansvarlig

Projektansvarlig

Ida Hagemann er ansvarlig for projektet i TrygFonden

Ida Hagemann 45 26 08 35

Læger og sygeplejersker ønsker at inddrage patienterne mere. Og inddragelsen giver bedre resultater for patienterne. Det viser en ny undersøgelse.

At inddrage patienter giver gode resultater og trygge patienter. Patientinddragelse forbedrer bl.a. patienternes forståelse af den faglige information, de får. Og det sikrer patienternes motivation til at tage medansvar for behandlingen.

Mange læger og sygeplejersker peger samtidig på, at inddragelse medfører hurtigere diagnoser og bedre udbytte af pleje og behandling.

Det er et par af de konklusioner, man kan drage på baggrund af en ny undersøgelse, som TrygFonden står bag sammen med Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Den sundhedsprofessionelle er ekspert i det sundhedsfaglige. Patienten er ekspert i sig selv. Dialog og samarbejde giver de bedste resultater

Undersøgelsen bygger på en rundspørge gennemført blandt 2000 læger og 2000 sygeplejersker. Den skal bidrage til, at vi kan tage det næste store og afgørende skridt frem mod endnu bedre og endnu mere systematisk patientinddragelse.

Download og læs hele undersøgelsen her.

Patienten først

Alle skal have et sikkert og trygt møde med sundhedsvæsenet. Men hvert år kommer patienter til skade eller dør på grund af utilsigtede hændelser, når de bliver behandlet. TrygFonden vil afprøve nye løsninger og styrke det forskningsmæssige fundament på området.
Patienten først