Perspektivrapport 2016 - Den Sociale Kapitalfond

Perspektivrapporten gør status over Den Sociale Kapitalfonds aktiviteter og resultater fra 2011 til 2016.

Trivsel

Den Sociale Kapitalfond investerer kapital og kompetencer i virksomheder, som løser sociale problemer ved at drive forretning, og skaber nye muligheder for udsatte mennesker på det danske arbejdsmarked.

Med denne rapport gør vi status over Den Sociale Kapitalfonds aktiviteter, foreløbige resultater og en række af de erfaringer, vi har gjort os siden da.