Psykisk sygdom og ændringer i livsstil

Psykisk syge dør 20 år tidligere end andre, men det kan og bør der ændres på ifølge rapporten "Psykisk sygdom og ændringer i livsstil".

Sundhed

Mere end 200.000 danskere er i behandling for bipolar lidelse, skizofreni eller depression, og de dør 15 til 20 år tidligere end personer uden en psykisk lidelse. En overdødelighed, der er helt uacceptabel og et kæmpeproblem i sundhedsvæsenet, mener Merete Nordentoft, der er formand for arbejdsgruppen bag rapporten ”Psykisk sydom og ændringer i livsstil”.

Selvom ulykker og selvmord er hyppigere blandt personer med psykisk sygdom, så er det langt fra hovedårsagen til den kortere levetid. Rapporten viser, at personer med psykisk sygdom har en overdødelighed inden for stort set alle sygdomskategorier. Dobbelt så mange dør af hjertekarsygdomme og blodprop i hjernen, når man sammenligner med resten af befolkningen. Det skyldes blandt andet, at rygning, manglende motion og dårlig kost er dobbelt så udbredt hos personer med psykisk sygdom.

”Et af problemerne er, at en stor del af personalet i psykiatrien har den opfattelse, at det næsten er umuligt at ændre livsstilen hos personer med psykisk sygdom, at de ikke har andre glæder i livet end at ryge, og at de ikke selv ønsker at ændre livsstil. Men disse myter bliver skudt ned i vores rapport”, understreger Merete Nordentoft.