Danskernes syn på terror I

Projektansvarlig

Projektansvarlig

Forskningschef Anders Hede er ansvarlig for projektet i TrygFonden.

Anders Hede 45 26 08 05

På trods af den nærværende terrortrussel er det fortsat en forholdsvis lille del af danskerne, der er utrygge ved risikoen for at blive offer for et terrorangreb.
I en ny undersøgelse fra TrygFonden fra marts 2016 svarer 15 pct. af danskerne, at de er direkte utrygge ved risikoen for at blive offer for et terrorangreb. Det er en stigning i forhold til 11 procent sidste år. Men samtidig viser undersøgelsen også, at frygten for terror suverænt overtrumfes af f.eks. frygten for ikke at få tilstrækkelig pleje i alderdommen eller riskoen for sygdom i familien.

Ifølge Anders Hede, forskningschef i TrygFonden, har danskerne et »realistisk og fornuftigt« forhold til terrortruslen.

»Danskerne er klar over, at terror er svær at forebygge fuldstændig, og at det – groft sagt – er et beklageligt fact of life. Samtidig kan vi se, at folk forventer, at der kommer terror i fremtiden, og at det er et fænomen, vi må leve med,« siger han om undersøgelsen, der er foretaget efter terrorangrebet i Paris i november 2015, men før angrebet i Bruxelles, der har kostet 31 mennesker livet.