TrygFondens tryghedsmålinger

Her kan du finde de målinger af befolkningens tryghed og utryghed, som TrygFonden har gennemført ca. hvert andet år siden 2004. Tryghedsmålingerne tager temperaturen på danskernes tryghed og utryghed generelt, men undersøger også emner som familiens tryghed, trygheden i forhold til vold og kriminalitet, trygheden i forbindelse med at blive ældre. Økonomisk tryghed og utryghed er belyst ved at spørge til bl.a. utrygheden ved ikke at kunne betale større regninger, jobutrygheden og utrygheden for at miste sin opsparing i huset/til pensionen. Vi har også spurgt til danskernes samfundsbekymringer, når det gælder f. eks. miljø, indvandring, arbejdsløshed mm. Endelig kan man finde oplysninger om tryghed og tillid, når det gælder politiet, medier og politikere. Du kan frit hente tryghedsmålingerne fra de forskellige år herunder. Du har fri adgang til de data, som rapporternes analyser af trygheden bygger på. Se mere under Tryghedsdata