I undersøgelsen "Ud af familiens vold" vurderes hele indsatsen mod den nære vold: forebyggelse, opsporing, behandling og efterværn. Undersøgelsen viser, at indsatsen kan forbedres på alle fire områder. Læs undersøgelsen her på siden.

Trivsel 28.000 kvinder udsættes årligt for partnervold og 21.000 børn vokser op i voldelige hjem.

Partnervold mod kvinder koster samfundet mindst 280 mio. kr. årligt i direkte omkostninger. Dertil kommer alle de afledte fx sociale udgifter.
Volden har store psykiske, fysiske, sociale og menneskelige konsekvenser for den voldsramte, den voldsudøvende og for eventuelle børn.

Undersøgelsen "Ud af familiens vold" stiller skarpt på de aktører, der i dag er involveret i indsatsen mod vold i nære relationer, deres udfordringer og kommer med forslag til, hvordan indsatsen kan tilføres mere systematik og sammenhæng. Undersøgelsen er udarbejdet i samarbejde mellem TrygFonden og Mandag Morgen.