Ungdomsliv på kredit

Gældsproblemer blandt unge i Danmark udgør en stadig større samfundsmæssig udfordring. TrygFonden og Forbrugerrådet har indgået et partnerskab om denne udfordring.

Trivsel

Alt for mange unge oplever gældsproblemer i disse år. - Og samtidig hersker der mange myter om unge og deres økonomi - de unge beskrives som krævende og forkælede med et "hovedløst" forbrug. 

Sagen er imidlertid, at den viden, vi har om unges gældsproblemer, hidtil har været ganske begrænset.
Det forsøger vi at rette op på med denne rapport.

Rapporten "Ungdomsliv på kredit" er et delresultat af det flerårige projektsamarbejde "På Rette Spor", som Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden indledte i 2014 omkring en fælles udfordring: at sikre unges økonomiske tryghed og trivsel i et komplekst forbrugersamfund. 

Rapporten påpeger nogle af barriererne for et afbalanceret forbrug, ligesom der stilles skarpt på de særlige udfordringer, som unge oplever i deres økonomiske liv. Endelig præsenteres anbefalinger til, hvordan der kan arbejdes med forebyggelse af gældsproblemer på nye måder.

Læs mere om projektet På Rette Spor her