Ungeprofilundersøgelsen

Hvordan står det egentlig til med danske unges trivsel, sundhed og adfærd?

TrygFonden står sammen med en række andre aktører bag Ungeprofilundersøgelsen, der er gennemført for første gang i 2015. Rapporten, der fungerer som en pilotrapport, går tæt på danske unges sundhed, trivsel, sociale kapital, brug af rusmidler samt kriminalitet og risikoadfærd.

Mere end 48.000 unge fra 38 kommuner deltog i spørgeskemaundersøgelsen, der ligger til grund for rapporten. Ungeprofilundersøgelsen indeholder enkle analyser samt kommentarer fra eksperter inden for de undersøgte områder.

I de kommende år er det ambitionen, at rapporten også skal indeholde gode råd og forslag indsatser.