Tilbage til TrygFonden.dk

En vilje af sten

De, der kender Kim, ved, at han er viljefast som få. På jobbet æder han sig igennem bjerge af gamle mursten, der skal håndrenses. Og når han har fri, løber han maraton. Mindst to om ugen. Men hvorfor løber Kim?

"En god dag for mig er, at stå op og tage en kop kaffe, inden jeg sætter mig på træningscyklen i stuen. Tage på arbejde sammen med kollegerne, og komme hjem og spise frokost med kæresten, inden jeg tager ud og løber. Da jeg var yngre, blev jeg kaldt Faaborgs hvide kenyaner."

Et anderledes potentiale

Det er morgen, klokken er 6 og det er stadig bælgmørkt i rækkehuskvarteret Hjerteparken i Svendborg. Kæresten Sofie sover stadig lige ved siden af, da Kim sætter sig op på cyklen, som står på træningsruller midt i stuen. Mens TV’et kører i baggrunden, kværner Kim en times brummende motion af, inden han cykler på arbejde.

Kim arbejder hver dag fra 7.30  til 12.30 med at håndrense gamle mursten i virksomheden af samme navn. ”Gamle Mursten” er - udover at være en grøn virksomhed med kunder, der ønsker at bygge bæredygtigt - også en af de socialøkonomiske virksomheder, som Den Sociale Kapitalfond, som er støttet af TrygFonden, har investeret i.

Her er plads til at Kim og hans kolleger kan arbejde på vilkår, der tager højde for de udfordringer i livet, de hver især har. Og bliver inkluderet i det fællesskab, der er på en arbejdsplads. Inden Kim blev ansat på Gamle Mursten, havde hans arbejdsliv ikke været en udelt fornøjelse. Han startede som kok, men gik ned med stress.

”Min chef var ikke god til at tackle sådan nogle som mig på flexjob. Det gik mig på, og når tingene går mig på, så kokser det hele nogle gange. Jeg kæmper med mit temperament.”

Det gjorde Kim også i skolen. Han var anderledes. Heldigvis havde Kim nogle gode lærere, der så hans udfordringer – men også hans potentialer.

Kim blev udredt for og diagnostiseret med OCD og ADHD og skiftede skole. Senere blev det til efterskole og ungdomsskole – og udover sin familie, blev Kim støttet af sin gamle folkeskolelærer, der aldrig slap taget i Kim. Ligesom Kim mødte nye lærere i sit skoleforløb, der holdt fast i ham og bakkede ham op – også når det var svært. 

Hans OCD betød blandt andet, at han sled huden af sine hænder, fordi han vaskede dem så meget – ellers ville nogle dø. Sådan tænker han ikke længere. Kim fandt ud af, at folk – blandt andet de lærere, der fulgte ham på vej - døde under alle omstændigheder.

I dag løber Kim. Langt. Den længste tur, han har ædt sig igennem er 134 km på 12 timer. 

Kim er glad for arbejdet på Gamle Mursten. ”Det er rigtig godt. Det er gode kolleger. Da jeg løb mit maraton nummer 400, var min chef Claus med og løb en omgang. Det er også fordi han træner selv. Det er rart at have en, der kan se tingene på samme måde.”

"Vi er 6-7 stykker, der renser gamle mursten, så de kan bruges igen. Nogle af stenene renser vi med robotter. Andre håndrenser vi. Det står jeg og Jesper for - vi står for alle de der småopgaver. Når jeg har nogle svære dage, kommer jeg og snakker med nogle af dem. Så er det Jesper og Keld, jeg mest går til."

"Jeg var altid bagefter i timerne med læsning og lektier. Jeg var meget urolig og kunne ikke sidde stille. Så det var altid mig, der fik skylden. Det var i skolealderen, jeg fandt ud af at jeg skulle i en løbeklub. Det var min lærer Max, der skubbede på: Han er en af de bedste lærere, jeg har haft."

"Dét, at vi er en socialøkonomisk virksomhed, giver værdi for alle i Gamle Mursten: at vi tager ansvar og værdsætter de folk, der er på arbejdspladsen. Vi oplever egentlig ikke, at man skal tage særlige hensyn til alle. Der er bare nogle, der har nogle særlige behov, som man skal huske at være opmærksom på. Det vigtigste for mig er at være en god leder for mine medarbejdere, for uden dem er der ingen virksomhed. Men det er også vigtigt at tjene penge – for har man en virksomhed, der ikke tjener penge, så er der heller ingen arbejdspladser. Derfor har vi stor fokus på at bevare indtjeningen," siger Claus, administrerende direktør i Gamle Mursten.

En plads i fællesskabet

Siden 2011 har TrygFonden via Den Sociale Kapitalfond investeret i udviklingen af sociale virksomheder som en vej til et mere inkluderende arbejdsmarked - som for eksempel virksomheden Gamle Mursten, hvor Kim arbejder. Det giver udsatte grupper nye muligheder for at realisere deres potentiale. Den Sociale Kapitalfond har bidraget til at flere end 800 udsatte mennesker er kommet i enten arbejde eller opkvalificeringsforløb.

Alle har ret til en plads i fællesskabet. Det kræver et samfund med høj sammenhængskraft og respekt for forskellighed.

TrygFonden arbejder for, at mennesker gennem frivillighed, beskæftigelse, netværk og egne initiativer kan deltage i positive sociale fællesskaber. Dette gælder også mennesker, som er, eller som er i risiko for at komme i en særligt sårbar situation.

Blandt 3-19-årige børn og unge anslås det, at 15 pct. er i risiko for social eksklusion, og undersøgelser peger på, at risikoen for social eksklusion stiger med alderen. Forskning viser også, at der gennem en årrække er sket en polarisering af dem, som er ekskluderet og dem, som er inkluderet. Fx mangler 4,5 pct. af den danske befolkning, svarende til 190.000 personer, en at tale med i deres netværk, når de oplever problemer og har behov for støtte, mens tallet er næsten 3 gange så højt blandt socialt udsatte, hvor 13 pct. oplever samme afsavn.

Læs mere om hvilke indsatser, TrygFonden støtter under overskriften En plads i fællesskabet

Tak

  • Gamle Mursten - Kim Hammerich og Claus Juul Nielsen
  • Den Sociale Kapitalfond - Rikke Houkjær
  • Film- og stillfotograf Per Fredrik Skiold
  • Filmklipper Julie Winding
  • Musiker Jan Rørdam