Nabohjælp er en gratis service, som skal hjælpe danskerne med at sikre deres hjem mod indbrud, gennem en række enkle tiltag, og nedbringe antallet af indbrud og øge trygheden blandt danskerne.

Trivsel Nabohjælp er en gratis service, som skal hjælpe danskerne med at sikre deres hjem mod indbrud, gennem en række enkle tiltag, og nedbringe antallet af indbrud og øge trygheden blandt danskerne.

Læs mere her