TrygFondens ansøgningsproces

Hvad sker der egentlig, når TrygFonden modtager en ansøgning? Bliv klogere på processen fra ansøgningen dumper ind, til der træffes en beslutning om en donation.

Når vi vurderer en ansøgning, lægger vi først og fremmest vægt på, om den falder inden for strategien og vores tre kerneområder: Sikkerhed, sundhed og trivsel