Persondatapolitik for TrygFonden

Vi vil med denne persondatapolitik oplyse om, hvordan vi behandler og beskytter persondata. Beskyttelse af persondata væsentligt for os, og vi overholder den gældende persondatalovgivning.

Nedenfor kan du finde oplysninger om følgende:

 1. Dataansvarlig
 2. Ansøgninger om støtte, herunder hjertestartere
 3. Bestilling af materialer
 4. Nyhedsbreve, cookies og statistik
 5. Borgermøder
 6. Kontakt til TrygFonden via e-mail, brev m.v.
 7. Jobansøgninger til TrygFonden
 8. Behandlingssikkerhed
 9. Videregivelse til tredjeparter
 10. Sletning
 11. Dine rettigheder
 12. Kontakt os
 13. Klage

1. Dataansvarlig

TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba) er dataansvarlig for en række persondata, som vi bl.a. modtager
 • i forbindelse med ansøgninger om støtte, bestillinger m.v.
 • via vores hjemmeside 
 • når vi kontaktes pr. e-mail, brev eller lignende af fx støtteansøgere, samar-bejdspartnere, leverandører m.v.
Hvis du vil vide mere om, hvordan vi beskytter persondata vedrørende vores medlemmer, kan du se TryghedsGruppens persondatapolitik på tryghedsgruppen.dk. Vi har også specifikke persondatapolitikker på vores øvrige hjemmesider respektforvand.dk, hjertestarter.dk og besoegshunde.dk.

2. Ansøgninger om støtte, herunder hjertestartere

Når du ansøger TrygFonden om støtte til et projekt, så behandler vi de oplysninger, som du afgiver i din ansøgning, herunder navn, titel, adresse (hvis du søger som privatperson), e-mail, telefonnummer, evt. institution, som du søger på vegne af, CV’er, kontonummer, som evt. støtte skal udbetales til og en evt. ekstern reviewers vurdering af ansøgningen. 

Ved ansøgning om hjertestartere behandler vi oplysninger om fadderens navn, stilling, e-mail, telefon, oplysninger om ansøgende forening m.v. og om påtænkt placering af hjertestarter og baggrund herfor samt evt. navn på personer i brugergruppen.

Formålet med behandlingen af oplysningerne er at kunne administrere ansøgninger og tildeling af støtte, herunder eventuelle kurser, samt evalueringer af de projekter, der har modtaget støtte, udarbejde statistikker m.v. Kontaktoplysninger behandles desuden af hensyn til løbende at kunne kommunikere med faddere om de hjertestartere, som er opsat, herunder om akuthjælp. 

Behandlingsgrundlaget er dels opfyldelse af aftalen om tildeling af støtte og dels en legitim interesse hos os i at kunne administrere, forbedre og kontrollere vores almennyttige uddelinger.

3. Bestilling af materialer

Når du bestiller materialer hos os, så behandler vi de oplysninger, som du giver i din bestilling, herunder navn, adresse (og om denne er privat/erhverv), telefonnummer, e-mail, hvad der bestilles og hvor meget.

Formålet med behandlingen af oplysningerne er at kunne administrere bestilling og levering af materialer, samt udarbejde statistikker og strategier til forbedring af vores ydelser og føre kontrol med, at de gratis ydelser ikke misbruges.

Retsgrundlaget for vores behandling er opfyldelse af aftalen med dig om levering af materialer samt en legitim interesse hos os i at kunne administrere og forbedre vores ydelser samt føre kontrol med, at de gratis ydelser ikke misbruges.

4. Nyhedsbreve, cookies og statistik

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller anden information fra os, behandler vi de oplysninger, som du giver til brug for vores udsendelse, fx e-mailadresse og postnummer. 

Formålet med behandlingen af oplysningerne er at kunne sende dig vores nyhedsbreve m.v., herunder informere dig om arrangementer i nærheden af det postnummer, du har opgivet.

Behandlingsgrundlaget er det samtykke, som du afgiver ved tilmeldingen. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det gør du ved at afmelde dig nyhedsbrevet via afmeldingsfunktionen i nyhedsbrevet eller ved at skrive til os, hvorefter dine oplysninger slettes.

Herudover behandler vi oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside ud fra de oplysninger din browser sender. Se mere herom i vores cookiepolitik

Vi behandler også statistiske oplysninger om besøgende på hjemmesiden, men kan ikke genkende enkeltpersoner ud fra disse oplysninger.

5. Borgermøder

Hvis du tilmelder dig et af vores borgermøder, behandler vi de oplysninger, som du har anført i din tilmelding. 

Formålet med behandlingen af oplysningerne er administration af borgermøderne, og behandlingsgrundlaget er en legitim interesse hos os i at kunne planlægge og afholde borgermøderne. Dine oplysninger slettes, når borgermødet er afholdt.

6. Kontakt til TrygFonden via e-mail, brev m.v.

Vi behandler almindelige kontaktoplysninger, som fremgår af de e-mails, breve, fakturaer m.v., som sendes til os. 

Formålet med behandlingen er at kunne opfylde aftaler med samarbejdspartnere, leverandører og andre aftaleparter, samt at kunne modtage og besvare spørgsmål og andre henvendelser til TrygFonden.

Behandlingsgrundlaget er at kunne administrere og opfylde indgåede aftaler samt en legitim interesse i at kunne administrere, styre og udvikle vores aktiviteter, herunder modtage og besvare henvendelser.

7. Jobansøgninger til TrygFonden

Hvis du sender en jobansøgning til os, vil vi behandle de oplysninger, som fremgår af din ansøgning. 

Formålet med behandlingen er at vurdere din ansøgning og evt. gennemføre en ansættelsesprocedure. Behandlingsgrundlaget er en legitim interesse i at kunne besvare uopfordrede ansøgninger og gennemføre ansættelsesprocedurer.

8. Behandlingssikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger vedr. de persondata, vi behandler. De skal bl.a. sikre, at dine data ikke ændres, mistes eller kommer til uvedkommendes kendskab, og omfatter fx firewall, websikkerhed, sikkerhedsopdateringer af servere, pc-arbejdspladser og netværksudstyr samt beskyttelse mod virus og uønskede programmer. Vi har desuden autorisations- og adgangsbegrænsninger, der sikrer, at persondata kun kan tilgås af relevante medarbejdere, som desuden er underlagt tavshedspligt og instrueret i omgang med persondata.

Beskeder, ansøgninger, bestillinger m.v., som du sender til os via vores hjemmesider, er ikke krypterede, så du bør undlade at sende CPR-nr. eller følsomme personoplysninger.

9. Videregivelse til tredjeparter

Vi videregiver eller overlader kun personoplysninger til tredjeparter i overensstemmelse med lovgivningen og kun til opfyldelse af de beskrevne formål.

Visse ansøgninger om støtte sendes i eksternt review, og i den forbindelse videregiver vi oplysninger. Vi bruger eksterne leverandører til bl.a. lager- og udsendelsesopgaver, IT drift og serviceydelser og til udvikling af vores webservices. I den forbindelse sikres beskyttelsen af persondata enten gennem fortrolighedsaftaler eller gennem databehandleraftaler.

10. Sletning

Vi behandler kun oplysningerne til de angivne formål, og de slettes, når de ikke længere nødvendige for det formål, de er indsamlet til.

11. Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Bl.a. har du ret til at se de oplysninger, som vi behandler om dig, du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet, og du har i særlige tilfælde ret til en tidligere sletning af oplysninger om dig, ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset og ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.

Hvis du vil udnytte dine rettigheder, skal du henvende dig til TrygFonden. Vores kontaktdata kan du se nedenfor.

12. Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af persondata, kan du kontakte os:

TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba), Hummeltoftevej 49, 2830 Virum
tlf. 45 26 08 00
e-mail: info@trygfonden.dk.

13. Klage

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan se mere på datatilsynet.dk.

***

Persondatapolitikken bliver løbende ajourført og er senest opdateret den 24. maj 2018.