Vi arbejder hver dag for at øge danskernes Tryghed

Sådan arbejder vi

Tryghed skaber vi sammen

Vi vil skabe tryghed i Danmark. Vores mission er at bidrage, til at danskerne kan tage ansvar for egen og andres tryghed. I TrygFonden fokuserer vi på udviklingen af tryghedsskabende projekter inden for tre kerneområder, som vi mener er essentielle for trygheden for den enkelte og for samfundet. Nogle projekter driver vi selv. Andre bliver til i samarbejde med førende organisationer og andre igen støtter vi gennem donationer. Fælles for alle projekter er, at de skal bidrage til at afhjælpe et klart defineret samfundsproblem. De problemer, vi arbejder med, kræver samarbejde på tværs af sektorer, innovation, forskning og viljen til at gå nye veje. Vi ønsker at være en aktiv samfundsaktør, og vores fokus er rettet mod de mennesker, vi ønsker at hjælpe.

Vi fokuserer særligt på