Nyt projekt skal lære unge at forstå mekanismerne bag digital mobning

Digital (Ud)Dannelse hedder et nyt forsknings- og undervisningsprojekt, som skal lære elever i folkeskolen og gymnasiet at genkende og modstå de mekanismer på nettet, som kan føre til fx digital mobning og spredning af fake news. TrygFonden støtter projektet med 6,1 mio. kr.

Trivsel

Målet med projektet Digital (Ud)Dannelse – eller D.U.D.E. –  er at klæde elever i folkeskolens udskoling og gymnasiet på til at sortere i de enorme mængder informationer, de dagligt udsættes for på nettet og de sociale medier. Eleverne skal også lære at genkende, forstå og ikke mindst forhindre de mekanismer, som kan føre til uhensigtsmæssig digital adfærd.

"Vi kalder ofte de yngre generationer for digitalt indfødte, fordi de er vokset op med nettet og de sociale medier, som vi alle omgiver os med i dag. Ikke desto mindre ser vi hver dag eksempler på, hvordan nettet og de sociale medier forstærker negativ social adfærd blandt unge mennesker og fører til digital mobning, deling af intime billeder, mobning og spredning af fake news. De digitalt indfødte har med andre ord, ligesom alle os andre, brug for digital dannelse, så de kan lære at forstå og forholde sig kritisk til de digitale medier og platforme og tilegne sig nye normer for digital adfærd," forklarer professor Vincent F. Hendricks fra Center for Information og Boblestudier, der er leder af projektet.

TrygFonden ser projektet som en naturlig forlængelse af fondens bestræbelser på at øge unge menneskers trivsel og evne til at begå sig i en mere og mere kompleks verden.

Med Digital (Ud)Dannelse klæder vi de unge på til at begå sig i denne verden, navigere uden om dens faldgruber og drage nytte af dens store potentialer

"Danmark er et af verdens mest digitaliserede lande, og i takt med at en større del af danskernes liv udspiller sig i den digitale verden, øges vigtigheden af, at vi har nogle normer for adfærd, som giver alle mulighed for og mod på at tage del i de digitale fællesskaber – uden fx at blive hånet i debatter. Med Digital (Ud)Dannelse klæder vi de unge på til at begå sig og navigere uden om faldgruber og drage nytte af det store digitale potentiale," siger Gurli Martinussen, direktør i TrygFonden.

Nyt undervisningsmateriale til folkeskolen og gymnasiet

Midlerne til at opnå projektets ambitiøse mål om at klæde kommende generationer på til at kunne navigere i det komplekse digitale landskab er blandt andet nye, forskningsbaserede undervisningsmaterialer. Derudover skal deltagerne i projektet udvikle et online spilunivers, hvor eleverne i praksis afprøver undervisningsmaterialets teoretiske pointer.

PROJEKTET, DER STØTTES AF TRYGFONDEN, ER ET SAMARBEJDE MELLEM KØBENHAVNS UNIVERSITETS CENTER FOR INFORMATION OG BOBLESTUDIER, ROSKILDE KOMMUNE OG RYSENSTEEN GYMNASIUM

"Vi skal udvikle undervisningsmateriale, der selvfølgelig inddrager den relevante teori, men også tager udgangspunkt i konkrete cases som fx ISIS’ digitale propaganda, shitstorme, fake news og ekstreme eksempler på digital mobning. Eleverne skal lære at analysere og forstå dynamikken i disse fænomener og samtidig trække på egne erfaringer fra fx sociale medier," fortæller Vincent F. Hendricks og fortsætter:

"Spiluniverset, vi udvikler, kommer til at hænge tæt sammen med undervisningen. Spillet vil fx handle om, at eleverne skal vurdere sandheden af de informationer, de bliver præsenteret for undervejs, men samtidig tage stilling til deres kammeraters holdning til informationerne. Nogle svar ser umiddelbart mere sande og tillokkende ud, fordi de har fået flere likes af kammeraterne, nøjagtig ligesom på Facebook og andre sociale medier."

Ud over undervisningsmaterialer og en online platform vil projektet opbygge et ambassadørkorps af engagerede unge, som skal rejse rundt på skoler, i første omgang i Roskilde Kommune, og undervise i digital dannelse. En anden vigtig komponent i projektet bliver at involvere de unges forældre, så de kan blive aktive medspillere i den digitale dannelse og også selv lære noget undervejs. Det skal blandt andet ske ved at udvikle materiale specifikt til forældrene.

En plads i fællesskabet

Alle har ret til en plads i fællesskabet. TrygFonden vil arbejde for at skabe den plads – ikke mindst for mennesker som er, eller som er i risiko for at blive, socialt ekskluderede. Frivillighed, rådgivning, beskæftigelse og sociale netværk kan føre udsatte tættere på fællesskaber i hverdagen, som styrker deres livsmuligheder og trivsel. Social eksklusion har betydelige negative konsekvenser for et menneskes helbred og trivsel.
En plads i fællesskabet