Typer af projekter

I TrygFonden anvender vi vores midler til at skabe tryghed via mange forskellige projekttyper

TrygFondens egne projekter


TrygFonden driver en række signaturprojekter, hvor vi selv står for udvikling og implementering. Vi er desuden initiativtager til en række forskningscentre, driver udvikling af nogle specifikke områder via faglige netværk, holder borgermøder og donerer midler til enkeltstående store projekter - som en akutlægehelikopter og TrygFondens Familiehus. 

Partnerskaber

TrygFonden arbejder aktivt for at få de bedste samarbejdspartnere og indgår strategisk partnerskab med organisationer, der har en høj grad af faglige kompetencer på de valgte områder. Sammen udvikler vi strategier og konkrete projekter. Der er ofte tilknyttet forskning til partnerskaberne. Partnerskaberne skal sikre en langsigtet indsats for at øge trygheden i Danmark.

Sociale investeringer

TrygFonden afprøver, om sociale investeringer kan være en måde at skabe bæredygtige forandringer for udsatte grupper. I regi af Den Sociale Kapitalfond investerer TrygFonden kapital og kompetencer i sociale virksomheder, der hjælper udsatte grupper til et arbejde og en plads i fællesskabet.

Donationer

TrygFonden yder støtte til projekter, udstyr og kurser, der medvirker til at indfri de mål, vi har opstillet i vores strategi. Vi donerer også midler til forskning. Ansøgninger til TrygFonden er alle igennem en strategisk og systematisk stillingtagen samt en efterfølgende evaluering af de gennemførte projekter. Se alle donationer, vi har bevilget siden 2012 her

TrygFondens egne projekter

Læs mere om hvordan vi arbejder