Principper for projekter

TrygFondens projekter er handlingsrettede, langsigtede og baseret på viden. Vores engagement er altid synligt.

Vi vil bidrage til at skabe tryghed i Danmark gennem engagement og støtte til almennyttige aktiviteter. Aktiviteterne skal komme flest mulige mennesker til gode og være både effektfulde og synlige. Effekten af TrygFondens projekter skal i videst muligt omfang dokumenteres inden for et af de to succeskriterier:
  • Redde liv
  • Forbedre livskvalitet

Projekterne er handlingsorienterede

TrygFonden støtter og udvikler konkrete og handlingsrettede projekter, der er tæt på danskernes hverdag. Vi møder målgruppen der, hvor utrygheden opstår, fx på stranden, i trafikken eller på hospitalet. Her tilbyder vi viden, aktiviteter og værktøjer, der sætter modtageren i stand til selv at handle og forebygge.

Projekterne er langsigtede

Vores projekter er ofte langsigtede, fordi vi ønsker at involvere projektets målgruppe og på længere sigt motivere til at handle og ændre adfærd.

Projekterne er baseret på partnerskaber

Sammen kan vi nå længere. Derfor indgår TrygFonden samarbejde med partnere, der bidrager med ekspertviden, kompetencer og erfaring på projekterne. 

Projekterne er baseret på viden

Alle projekter er baseret på dokumenteret viden om det område, projektet retter sig mod. Denne viden kan være dokumenteret i fx analyser, forskningsrapporter og statistikker. Der er ofte også knyttet forskning til projekterne.


Læs mere om hvordan vi arbejder