Lær at måle effekter

Et nyt kursus skal inspirere blandt andre embedsmænd og offentlige beslutningstagere til at bruge redskaber som solide effektmålinger og lotteribaserede evalueringer i prioriteringen af politiske tiltag på bla. børne- og ungeområdet. TrygFondens Børneforskningscenter CARE@AU står bag.

Trivsel Der skal bygges en mere solid bro mellem den vidensbaserede forskningsverden og de offentlige instanser, der underviser, passer og rådgiver vores børn og unge. Det skal det nyetablerede TrygFondens Børneforskningscenter blandt andet sørge for. 

Centeret vil medvirke til at etablere et bedre samarbejde mellem forskere og beslut-ningstagere, og der skal igangsættes flere forskningsbaserede effektevalueringer for at klarlægge, hvilke indsatser der virker. 

I den forbindelse udbyder centeret nu et ugelangt kursus om, hvordan man bruger redskaber som effektmåling og lotteribaserede evalueringer i arbejdet med at udforme og implementere indsatser på både børne- og ungeområdet og andre sociale policy-områder. 

Kurset udbydes til både forskere og embedsmænd, og vil indeholde både forelæsninger og workshops.