De er parate til hjertestart

Projektet ”Parat til Hjertestart i Frederikshavn Kommune” er halvvejs, og resultaterne tegner lovende. For nylig mødtes 40 nøglepersoner for at evaluere og udveksle erfaringer.

Sundhed Opslagstavlen er fyldt med lokale avisklip og artikler om projektet. Det grønne hjertestarter-logo er at se alle steder i konferencelokalet, og på væggen forkynder en stor poster: ”Parat til Hjertestart i Frederikshavn Kommune.” 

Og det er lige, hvad de er. Parate. 40 nøglepersoner fra projektet har netop sat hinanden stævne til en midtvejsevaluering og udveksling af erfaringer med at gøre en hel kommune og dens indbyggere parate til hjertestart. 

Og de kunne glæde sig over, at resultaterne i den grad begynder at indfinde sig: Mere end 6.000 borgere i kommunen er blevet uddannet i hjertelungeredning. 300 hjertepatienter og deres pårørende har fået en tilsvarende uddannelse, og antallet af registrerede hjertestartere på www.hjertestarter.dk er gået op med 25 procent i de 11 måneder, projektet har kørt. 

Stig Brøndum fra Hjerteforeningen og projektleder på ”Parat til Hjertestart i Frederikshavn Kommune” glædede sig over, at frederikshavnerne i den grad har taget budskabet om hjertestart til sig, men han mindede samtidig om, at der er nok at tage fat på endnu. 

”3.500 får hvert år hjertestop i Danmark, i Frederikshavn Kommune er der cirka 1 om ugen med hjertestop. Da vi startede projektet svarede 57 procent af borgerne i Frederikshavn Kommune i en undersøgelse, at de var i tvivl, om de ville træde til ved et hjertestop. Det er dette tal, vi gerne vil hæve. Vi er godt på vej takket være en stor indsats af en lang række aktører.” 

Hjemmeplejen med

 
En vigtig del af projektet har været at få hjemmeplejen i Frederikshavn Kommune til at udgøre et hold af mobile førstehjælpere med hjertestartere i samtlige 60 hjemmeplejebiler. AMK vagtcentralen har i dette projekt fået mulighed for at kalde hjemmeplejen i tilfælde af hjertestop i kommunen. 

Efter en indkøringsfase har systemet nu vist sig at fungere effektivt og hurtigt. For med 450 uddannede hjemmeplejere kan den langstrakte nordjyske kommune bryste sig af et forholdsvis fintmasket net af mobile hjertestartere, som AMK vagtcentralen har et detaljeret overblik over og kan trække på, hvis en hjemmeplejebil er tættest på ulykkesstedet. 

Bliv klogere på hinanden

 
På evalueringsmødet deltog læger, sygeplejersker, frivillige, kommunale repræsentanter, virksomheder, organisationer, boligforeninger og landsbyrepræsentanter, der på hver sin vis har en rolle i projektet. 

Teamet bag ”Parat til Hjertestart” har grebet udfordringen med at få flest mulige borgere i Frederikshavn Kommune med ombord. Alle var denne dag mødt op for at dele deres erfaringer. 

1. oktober 2013 slutter projektet officielt. Til den tid vil over 10.000 læringssæt til brug for læring af hjertelungeredning være uddelt, opslagstavlen på kampagnesekretariatet vil bugne af endnu flere presseklip, og der vil være opsat endnu flere hjertestartere rundt omkring i kommunen. 

”Derudover vil hele projektet blive evalueret af eksterne parter, så vi kan se, hvilke resultater vi opnåede. Håbet er at vi med ”Parat til Hjertestart i Frederikshavn Kommune” har skabt et inspirationsværktøj til andre yderkommuner i Nordjylland og resten af Danmark, som kan bruges lokalt – og ultimativt derigennem få endnu flere til at overleve et hjertestop, uanset hvor de bor,” sluttede Stig Brøndum dagen af.