Registrerede hjertestartere kan få penge til nye elektroder

Når Region Midtjyllands AMK-Vagtcentral beder borgere med en privat hjertestarter om hjælp ved formodet hjertestop, så bliver udgifterne til elektroder bagefter refunderet. Men kun hvis hjertestarteren er registreret i Trygfondens hjertestarternetværk.

Sundhed Region Midtjylland har sammen med landets øvrige regioner besluttet at refundere udgifter til elektroder i forbindelse med brug af private hjertestartere, hvis hjertestarteren er anvendt efter henvisning fra AMK-Vagtcentralen på 1-1-2.

Hjertestarterens elektroder, de såkaldte pads, der bliver klistret på brystet af patienten, kan kun bruges én gang. Prisen på et sæt nye elektroder til en hjertestarteren der har været i brug, ligger på mellem 450-1.000 kr. afhængig af hvilken type, der er tale om.

"Det er trods alt ikke mange penge, sat i forhold til den betydelige lokale tryghed, som hjertestarterne og førstehjælperne repræsenterer, mener regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Få hjertestarteren registreret

Når private hjertestartere er blevet registreret i TrygFondens hjertestarternetværk, kan AMK-Vagtcentralen se hvor hjertestarterne er og derfor henvise til dem.

Muligheden for at få udgifterne i Region Midtjylland dækket, gælder for ejere af hjertestartere, der har registreret deres hjertestarter via hjertestarter.dk. Muligheden for refusion forudsætter også, at ejeren selv henvender sig til Region Midtjyllands Præhospital.

Beslutningen om at refundere udgifterne til de brugte elektroder er landsdækkende og administreres af de enkelte regioner. Ordningen bliver taget op til overvejelse om et år.