Mindre alkohol og fuld af liv

De danske unges overforbrug af alkohol har længe været til debat i medierne. Nu melder TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse sig ind i arbejdet med at sikre en sundere alkoholkultur blandt unge med kampagnen ”Fuld af liv”.

Sundhed Kan man grundlægge en sund alkoholkultur allerede i teenageårene? Det tror TrygFonden på og derfor har vi i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse netop lanceret kampagnen ”Fuld af liv”.

"Det er en ambitiøs opgave, vi tager på os, men vi håber, at vi ved at bidrage med viden og belyse både de sociale og sundhedsmæssige gevinster ved at nedsætte sit alkoholforbrug, kan være med til at skabe en sundere alkoholkultur i Danmark," siger Mette Meldgaard, områdechef for sundhed i TrygFonden.

Alkohol kan have mange negative følger. Det handler såvel om sundhedsmæssige som sociale konsekvenser af et for højt forbrug. Man ved, at unge der drikker tidligt og har et højt alkoholforbrug, med større sandsynlighed drikker mere, når de bliver voksne. 

Alkohol er kræftfremkaldende og står på WHO’s liste over stoffer, der med sikkerhed kan fremkalde kræft. Kampagnen ”Fuld af liv” ønsker at komme i dialog med de unge omkring deres alkoholforbrug. 

Kommunikationen med de unge kommer derfor ikke til at handle om at lade være med at drikke, men fokuserer på de positive gevinster der er ved at drikke mindre. Kampagnen ønsker at give de unge en oplevelse af, at de kan have det sjovt uden at drikke for meget