Psykisk syg på en sikrere måde

Mennesker med psykisk sygdom dør generelt tidligere end gennemsnittet af befolkningen - blandt andet på grund af fejlmedicinering og selvmord. Det vil projektet Sikker Psykiatri nu gøre noget ved.

Sundhed En fejl i doseringen af den stærke medicin. En alvorlig sygdom, der ikke bliver behandlet i tide. Eller slet og ret et ønske om ikke at leve længere, der føres ud i yderste konsekvens. 

Det er tre af grundene til, at mennesker med en psykisk sygdom i gennemsnit lever 15-20 år kortere end mennesker uden en psykiatrisk diagnose. Det problem vil TrygFonden i samarbejde med Danske Regioner, Det Obelske Familiefond og Dansk Selskab for Patientsikkerhed nu gøre noget ved. 

Projektet hedder Sikker Psykiatri og det handler konkret om, at seks psykiatriske enheder fra de fem regioner skal arbejde på at forebygge medicinfejl, tvang og selvmord samt sikre effektiv behandling af fysiske sygdomme som hjertesygdomme.

Inspireret af Patientsikkert Sygehus

Inspirationen til Sikker Psykiatri er hentet fra projektet Patientsikkert Sygehus, som har gjort behandlingen sikrere for patienterne gennem mere systematiske arbejdsgange for sundhedspersonalet. 

Patientsikkert Sygehus har blandt andet øget sikkerheden ved operationer ved hjælp af tjeklister, og lignende værktøjer tager Sikker Psykiatri i brug for eksempelvis at mindske medicinfejl.

”Vi har med Patientsikkert Sygehus skabt ekstraordinære resultater og forbedret sikkerheden for patienterne mærkbart. Vi vil nu afprøve de samme metoder i psykiatrien i håb om at opnå ligeså gode resultater til gavn for mennesker med en psykisk sygdom,” siger Gurli Martinussen, direktør i TrygFonden.

Ledelsen skal ud på afdelingerne

Sikker Psykiatri involverer desuden ledelserne i en grad, man ikke tidligere har oplevet i psykiatrien. Erfaringer fra Patientsikkert Sygehus og internationale projekter i blandt andet Storbritannien viser, at forbedringer af sundhedsvæsnet kræver massiv opbakning fra ledelsen.

Konkret skal ledelserne ud på afdelingerne og deltage aktivt ved at lytte og spørge til sundhedspersonalets arbejde. 

Sikker Psykiatri løber frem til udgangen af 2016, og projektets indsatsområder er tænkt sammen med de kvalitetsinitiativer, som psykiatrien allerede arbejder med.