Så er der valg

Valget i TryghedsGruppens repræsentantskab i Nordjylland er netop skudt i gang

Hvis du er forsikringstager i Nordjylland hos Tryg Forsikring eller Nordea Liv & Pension kan du være med til at bestemme, hvem der skal sidde i TryghedsGruppens repræsentantskab fra regionen. TryghedsGruppen er hovedejer af forsikringsselskabet Tryg og står bag TrygFonden.

Repræsentantskabets 70 medlemmer har blandt andet indflydelse på TryghedsGruppens strategi og TrygFondens årlige uddelinger.

www.tryghedsgruppen.dk/valg kan du læse meget mere om kandidaterne og TryghedsGruppen.