Ansøgningsforløb og frister

Her kan du få svar på dine spørgsmål om ansøgningsfrister, og om forløbet før og efter ansøgning og eventuel støtte

Du skal indsende en elektronisk ansøgning via ansøgningsproceduren her på hjemmesiden, når du søger støtte hos TrygFonden.

Ansøgningsfrister

Når du søger støtte hos TrygFonden, er der to ansøgningsfrister om året for regionale ansøgninger og tre ansøgningsfrister om året for landsdækkende ansøgninger. Du skal altid indsende din ansøgning senest klokken 12, den dag, der er ansøgningsfrist.

Hvornår er der regional ansøgningsfrist?

For regionale ansøgninger er der er to ansøgningsrunder om året. Ansøgningsfristerne er:

1. marts klokken 12
1. september klokken 12
 

Hvornår er der landsdækkende ansøgningsfrist?

For landsdækkende ansøgninger er der tre ansøgningsrunder om året. I de tre runder behandler vi også forskningsansøgninger. Ansøgningsfristerne er:

1. marts klokken 12
1. september klokken 12
1. december klokken 12


Ansøgningen og støttebeløb

Når du søger om støtte hos TrygFonden, skal du oprette en profil på trygfonden.dk. Så har du et sted at gemme ansøgningen, mens du arbejder på den. Det er vigtigt, at du sætter dig godt ind i vores målsætninger, inden du søger.

Kan jeg søge om støtte til min idé?

Du kan søge støtte til forskellige typer af initiativer, som øger trygheden inden for TrygFondens kerneområder sikkerhed, sundhed og trivsel. Inden du ansøger, skal du sætte dig ind i, hvad vi støtter, og hvad vi vægter i udvælgelsen

Læs mere om, hvad TrygFonden støtter

Hvordan skriver jeg en god ansøgning?

Når du skal skrive en god ansøgning, er det vigtigt, at din idé og vores strategi passer sammen, og at projektet kommer så mange som muligt til gode. Der er flere ting, du skal forberede og have klar, når du udfylder ansøgningsskemaet.

Læs mere om, hvordan du skriver en god ansøgning

Er der et minimum eller et maksimum for ansøgt beløb? 

Nej, alle beløb kan komme i betragtning.

Kan jeg søge støtte til en del af et projekt? 

Ja, du kan i ansøgningsskemaet angive, hvor stor en del af projektet, du søger støtte til. TrygFonden vil gerne være en af flere støttegivere. Vi stiller dog ikke krav til, at dele af projektet skal være finansieret af dig selv eller andre.

Må jeg skrive ansøgningen på engelsk?

Ja, du må altid gerne skrive ansøgningen på engelsk. Der gælder endvidere specielle regler for forskningsansøgninger. Læs mere her.

Behandling af ansøgningen

Vi har en behandlingstid på fire måneder efter ansøgningsfristen. Forskningsansøgninger kan på grund af reviewprocedure have længere behandlingstid. Det er vores regionale råd, der tager stilling til de regionale ansøgninger, mens vores bevillingsudvalg tager stilling til de landsdækkende ansøgninger. Læs mere om vores bevillingsproces

Hvornår får jeg svar? 

Du får svar ca. 4 måneder efter ansøgningsfristen i den runde, du søger til. Hvis du ansøger til forskning, kan der være en behandlingstid på op til 7 måneder i alt pga. review. Læs mere om støtte til forskning

Kan jeg få svar før tid? 

Nej, der vil altid være en behandlingstid på mindst 4 måneder efter ansøgningsfristen på alle ansøgninger, uanset størrelse og type.

Hvordan får jeg svar? 

Du får tilsendt svar på e-mail. Hvis du får afslag, kan vi desværre ikke give dig en begrundelse for hvorfor. Årsagen er, at vi årligt får mere end 2000 ansøgninger og desværre hverken har ressourcer eller tid at begrunde hvert enkelt afslag. 
 

Støtte og udbetaling

Hvis vi vælger at støtte din ide, får du tilsendt et elektronisk bevillingsbrev. Her vil det fremgå, hvilket beløb vi støtter dig med, og hvordan du får udbetalt beløbet.

Hvornår bliver støtten udbetalt? 

Beløbet bliver som hovedregel udbetalt, når regnskab eller bilag er indsendt til TrygFonden. Som regel ved projektets afslutning. 

Får jeg altid det præcise beløb, jeg ansøger om? 

Nej, TrygFonden kan godt give tilsagn om delfinansiering med forudsætning om, at resten af finansieringen bliver dækket fra anden side.

Kan jeg få støtte med tilbagevirkende kraft? 

Nej, som hovedregel kan du ikke. Projektet kan dog godt være igangsat og stadig komme i betragtning til støtte. Projektet må dog ikke være afsluttet.

Jeg kan ikke lægge ud for støttebeløbet, hvad gør jeg? 

Der kan laves en særlig aftale under bestemte betingelser. Der vil være kontaktoplysninger i det elektroniske bevillingsbrev fra TrygFonden.

Kan jeg få udbetalt beløbet i rater? 

Ja, der kan laves en særlig aftale under bestemte betingelser.

Evaluering

Når dit projekt er afsluttet, skal du som donationsmodtager evaluere det initiativ, du har fået støtte til, så vi kan lære af resultaterne og videreformidle dine erfaringer. På den måde vil endnu flere få gavn af dit gode initiativ. Resultaterne formidles til vores regionale råd og bevillingsudvalg og lægges her på hjemmesiden. Læs mere om TrygFondens evaluering

Hvordan skal jeg evaluere?

Alle donationsmodtagere skal senest 14 dage efter projektafslutningen udfylde et elektronisk evalueringsskema. Du vil modtage det på e-mail efter projektafslutningen. 

Har du en en god idé? Sådan søger du støtte