Det støtter vi

I TrygFonden støtter vi mange typer af projekter, forskning, udstyr og kurser, der øger trygheden i Danmark

Du kan søge støtte til forskellige typer af initiativer, som øger trygheden inden for TrygFondens 11 fokusområder. Fokusområderne er udvalgt på baggrund af 11 samfundsproblemer, som vi gerne vil bidrage til at løse. Du bør derfor først orientere dig om vores mål og fokusområder for at tjekke, om din idé bidrager til at løse et af de problemer, vi fokuserer på.

Inden du søger om støtte til dit initiativ, kan du her sætte dig ind i, hvad vi præcis stiller af krav, og hvad vi vægter i udvælgelsen.

Projekter

Projektet skal være til glæde for så mange som muligt i lokalsamfundet eller på landsplan. 
Læs mere om støtte til projekter

Forskning

Vi støtter forskningsprojekter af høj videnskabelig kvalitet inden for TrygFondens 11 fokusområder. Vi lægger vægt på, at forskningen er anvendelsesorienteret.
Læs mere om støtte til forskning

Udstyr og kurser

Vi støtter førstehjælpskurser, brandslukningskurser, indkøb af redningsveste, cykelhjelme og andet udstyr, der kan være med til at skabe sikkerhed og reducere ulykker.
Læs mere om støtte til udstyr og kurser

Læs mere om donation af hjertestarter

Det støtter vi ikke

I TrygFonden støtter vi som hovedregel ikke: Sportssponsorater, indkøb af sportsredskaber, privatpersoner, studierejser og driftsomkostninger. Vi støtter ikke projekter, der er kommercielt, politisk eller religiøst funderet, og vi er restriktive mht. støtte til anlægsopgaver. Medlemmer af TryghedsGruppens repræsentantskab kan ikke modtage donationer.

Det støtter vi også

I TrygFonden anvender vi vores midler til at skabe tryghed via donationer - men også via andre projekttyper. Vi driver bl.a. egne projekter og forskningscentre, indgår partnerskaber med fagligt stærke organisationer og foretager sociale investeringer for at hjælpe udsatte grupper. 
Læs mere om TrygFondens projekttyper

Spot image

Passer din ide til vores mål?

I TrygFonden har vi udvalgt 11 fokusområder inden for sikkerhed, sundhed og trivsel, hvor vi kan se muligheder for at skabe mere tryghed i Danmark. Fokus er rettet mod samfundsmæssige problemer og de mennesker, vi ønsker at hjælpe. Her vil vi gøre en meningsfuld og målbar forskel. Når du ansøger, er det derfor vigtigt, at du tjekker, at din ide bidrager til at nå vores mål.

Læs om vores mål og fokusområder