Sådan skriver du en god ansøgning

Når du skal udarbejde en god ansøgning, er det vigtigt, at din idé og vores strategi passer sammen, og at projektet kommer så mange som muligt til gode

Vil du hjælpe os med at skabe tryghed, og har du en god idé? Så kan du her læse om, hvad du skal have klar, inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet. Det er vigtigt, at du planlægger dit projekt godt på forhånd, og at du skriver så enkelt og så konkret som muligt. 

Målsætninger og fokusområder

Før du ansøger, bør du først orientere dig om vores 11 fokusområder for at tjekke om dit initiativ bidrager til at løse et af de problemer, vi fokuserer på. Vores mål er at øge trygheden i Danmark ved at fremme sikkerhed, sundhed og trivsel. Herunder arbejder vi med 11 samfundsproblemer, som vi gerne vil bidrage til at løse. 

Du skal i din ansøgning redegøre for, hvordan dit projekt bidrager til at nå et eller flere af vores mål. 
Læs mere om vores mål og 11 fokusområder
 

En klar beskrivelse

I ansøgningsskemaet skal du beskrive, hvordan netop dette projekt gør en forskel, og hvordan det supplerer/erstatter evt. øvrige indsatser på området. Beskriv fx den problemstilling, som projektet skal bidrage til at løse, hvordan du vil gøre, og hvorfor du har valgt netop denne metode. 

Målgruppe

Projekter, som TrygFonden støtter, skal komme så mange som muligt til gode. 

hvem og hvor mange får glæde af aktiviteterne? 

Du skal derfor beskrive målgruppen samt angive hvor mange mennesker, der får direkte glæde af aktiviteterne.

Det er muligt at søge TrygFonden om støtte til projekter, der foregår både regionalt og landsdækkende. For at sikre, at din ansøgning ender det rette sted, skal du i ansøgningsskemaet angive, om målgruppens placering er regional eller landsdækkende. 

Ved forskningsansøgninger skal du dog ikke angive målgruppens geografiske placering.
 

Projektplan og evaluering

Hvis du søger om støtte til projekter eller forskning, skal du udfylde en projektplan i ansøgningsskemaet. Dette for at sikre, at projektet er gennemtænkt i alle faser, så muligheden for effekt er størst.

Projektgruppe

Du skal beskrive projektgruppen og medlemmernes kompetencer ift at gennemføre projektet, samt organisationen, som søger TrygFonden, og den interne ansvarsfordeling ift. projektet. Kompetencerne er det, der strækker sig ud over CV’et, fx fra fritidsaktiviteter, og som viser, hvorfor det er den rette person til at gennemføre projektet.

Proces

For at vi kan få en god forståelse af projektet og dets gennemførelse, skal du beskrive de vigtigste aktiviteter i projektet. Beskriv den overordnede tidsramme, de forventede resultater på kort og langt sigt, hvordan I vil måle effekten i forhold til målgrupperne, og mulighederne for, at effekten fastholdes efter projektets afslutning.

Hvordan bliver resultaterne dokumenteret undervejs? 
Det er centralt for vores arbejde, at de projekter, vi støtter, bliver evalueret, så både I som projektejere og vi kan lære af resultaterne og videreformidle jeres erfaringer. På den måde vil endnu flere få gavn af jeres initiativ. Det er i høj grad jeres proces, vi gerne vil have jer til at evaluere. Du skal derfor i din ansøgning fremlægge en plan for, hvordan resultaterne dokumenteres undervejs. Og når dit projekt er gennemført, skal du udfylde et evalueringsskema, du modtager fra os. Se eksempler på spørgsmålene her

Videndeling

Det er vigtigt for TrygFonden, at så mange som muligt får glæde af vores donationer. Derfor skal du beskrive i ansøgningsskemaet, hvordan I vil dele jeres opnåede viden med andre, og hvordan der vil blive gjort opmærksom på TrygFondens medvirken.
 

Økonomi og et præcist budget

I din ansøgning skal  du angive det beløb, som du søger TrygFonden om. Beløbets størrelse er underordnet ift. vurderingen af ansøgningen, men der skal selvfølgelig være en rimelig sammenhæng mellem beløb og indsatsen.

Hvis du søger om støtte til redningsveste og cykelhjelme skal du angive, antallet der ønskes indkøbt. Hvis du søger om støtte til kurser, skal du angive, hvor mange der skal på kursus.

Særligt for førstehjælpskurser

Når du skal søge om støtte til et førstehjælpskursus, skal du i ansøgningen vedhæfte et tilbud fra en kursusudbyder. Det er derfor vigtigt, at du inden ansøgningen har fundet en kursusudbyder, og at du har indhentet et tilbud.

Budget

Du bedes udarbejde og vedhæfte et budget, hvori der redegøres for indtægter og udgifter. I budgettet skal evt. egen- eller medfinansiering fremgå. For forskningsansøgninger gælder: maksimalt 5 pct. overhead. Hvis du søger delfinansiering af et større projekt, skal du uploade projektets samlede budget.
 

Andre relevante bilag

Udover et evt. budget eller tilbud fra en kursusudbyder, kan du oploade uddybende materiale til din ansøgning. Det kan være anbefalinger, støtteskrivelser og for forskningsansøgninger: almindelig videnskabelig projektbeskrivelse, protokol, organisation mv.

CV’er

Hvis du søger om støtte til projekter eller forskning, bedes du vedhæfte CV'er for de centrale deltagere i projektet. Evt. også CV på vejleder, hvis der ansøges om forskning.
 

Kontaktperson og organisation

TrygFonden har brug for at vide, hvem vi kan kontakte i forbindelse med spørgsmål til ansøgningen. Du skal derfor tilføje en kontaktperson, som al kommunikation fra TrygFonden vil blive stilet til. Deruduover skal du udfylde adressen, for den organisation, der står bag ansøgningen. 

TrygFonden støtter som hovedregel ikke privatpersoner - vi støtter til gengæld både institutioner, foreninger, myndigheder og forskere.

Har du en en god idé? Sådan søger du støtte