Hvordan er livet med kronisk sygdom?

Fakta

Et TrygFonden projekt, som vi står bag og driver.

Faktatekst...

TrygFonden vil gennemføre en kortlægning af livskvalitet og hverdagsfunktion blandt mennesker med kronisk sygdom.

Sundhed En kronisk sygdom kan være en stor og konstant gene i hverdagen. For at finde ud af, hvordan man bedst muligt kan afhjælpe disse gener, vil vi gerne finde ud af, hvilke risikofaktorer for dårlig livskvalitet og dårlig hverdagsfunktion, der kan påvirkes.

Vi vil samtidig identificere hvilke sygdomme, der rejser helt særlige problemer for menneskers livskvalitet og hverdagsfunktion.


Lev med kronisk sygdom

Øget livskvalitet og et bedre hverdagsliv for mennesker med kronisk sygdom. Tryg-Fonden vil medvirke til, at flere kronisk syge mennesker bliver selvhjulpne og så lidt præget af sygdom som muligt.
Lev med kronisk sygdom

Sammen skaber vi tryghed