Fakta

Et partnerprojekt i samarbejde med Beredskabsstyrelsen og Foreningen af Kommunale Beredskabschefer.

"Brandsikker Bolig"  tilbyder ældre og andre personer i øget risiko et brandforebyggende hjemmebesøg af en brandkyndig person. 
Et af målene med projektet er at sænke antallet af dødsbrande i de kommende år.

Er din bolig brandsikker? TrygFonden samarbejder med Beredskabsstyrelsen og Foreningen af Kommunale Beredskabschefer om at være med til at sikre flere boliger imod brand.

Sikkerhed

Beredskabsstyrelsen tilbyder i samarbejde med TrygFonden og Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, at blandt andet ældre og udsatte borgere kan få et gratis brandforebyggende besøg i hjemmet. Her gennemgår en brandkyndig person, hvor det vil være godt at opsætte røgalarmer og vurderer, om der er forhold i boligen, som øger risikoen for, at der kan opstå brand. 

Idéen til projekt "Brandsikker Bolig” kommer fra England og Norge
Ud over tilbud om besøg får beboerne i et område, hvor der har været brand, en kuvert i postkassen med information om branden samt om muligheden for et brandforebyggende besøg. Idéen til projekt "Brandsikker Bolig” kommer fra England og Norge, hvor der er gode erfaringer med at nå ud til de største risikogrupper i befolkningen. Målet er, at der er mindst 40 pct. af landets kommuner, der har deltaget i Brandsikker Bolig i 2018, samt at antallet af dødsbrande falder i de kommende år.

 Brandfilm  

Film om brandsikkerhed

Følg linket og se de mange film om brand, ild og brandsikkerhed

Læs mere

     
     

Forebyg brand

Færre skal dø eller komme alvorligt til skade i brandulykker i private hjem.

TrygFonden vil arbejde med videnopbygning, oplysning og konkrete indsatser som opsætning af røgalarmer i private hjem. Vi ønsker, at børn og voksne ved, hvordan man undgår brand og er i stand til at handle, hvis der opstår brand.

Forebyg brand

Sammen skaber vi tryghed