Center for Interventionsforskning

Fakta

Center for Interventionsforskning er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse.


Centret forsker i sundhedsfremme og forebyggelse - helt konkret i, hvilke indsatser der virker, for hvem og under hvilke betingelser

Hvordan sikres nyfødte en god start? Kan man få rygere til at holde op med at ryge over internettet? Får spændende skolegårde børn til at bevæge sig mere?

Sundhed

Center for Interventionsforskning styrker forskningen i, hvilke kommunale indsatser for sundhedsfremme og forebyggelse der virker bedst, og hvordan forebyggelsesindsatserne bedst føres ud i livet.

Indsatserne kan være rettet mod fremme af sunde vaner såvel som sunde rammer og livsbetingelser. Centret fokuserer på indsatser, der gennemføres i kommunale og andre lokale arenaer, reducerer social ulighed i sundhed, og som kan implementeres med tilgængelige ressourcer. Centret gennemfører og evaluerer forsøg bl.a. i folkeskoler, på ungdomsuddannelserne, i beskæftigelsessektoren samt i lokalsamfundet.

Centret er væksthus for et unikt forskningsmiljø i Danmark, der arbejder med interventioner inden for sundhedsfremme og forebyggelse
TrygFonden donerede 100 mio. kr. til etablering af Centret i 2009. I 2011 tilførte Kræftens Bekæmpelse 31 mio. kr. til igangsætning af seks nye forskningsprojekter. Og i 2014 bevilgede TrygFonden yderligere 35 mio kr. til en fortsættelse og udvidelse af centrets aktiviteter. 

"Centret giver Danmark en helt særlig position på feltet, samtidig med at kommunerne får mere viden om, hvordan de bedst muligt løfter opgaven”, siger direktør Morten Grønbæk. 
Lev sundt

Mere motion, sundere kost, begrænset alkoholforbrug, ingen rygestart og respekt for solen. TrygFonden vil bidrage til, at flere børn og unge grundlægger en sund livsstil tidligt i livet, samt at flere lever et længere liv med bedst mulig livskvalitet.
Lev sundt

Sammen skaber vi tryghed