Fakta

Et partnerprojekt i samarbejde med Det Sociale Netværk af 2009, Psykiatrifonden, regionerne, Danske Regioner, KL, Socialministeriet og Sundhedsstyrelsen.

EN AF OS-kampagnen arbejder for at imødegå stigmatisering og fremme tolerance og åbenhed over for mennesker med psykisk sygdom

EN AF OS-kampagnen arbejder for at imødegå stigmatisering og fremme tolerance og åbenhed over for mennesker med psykisk sygdom

Sundhed

EN AF OS-kampagnens vision er at gøre livet bedre for alle ved at fremme inklusion og bekæmpe diskrimination forbundet med psykiske lidelser ved at:

  • Øge danskernes viden om psykisk sygdom
  • Mindske den afstand, der fører til stigmatisering, fordomme og social udelukkelse
  • Skabe større forståelse for psykisk sygdom i skoler, på arbejdspladser og alle andre steder, hvor hverdagslivet udfolder sig.

Landskampagnen EN AF OS blev lanceret i september 2011 og fortsætter frem til 2018. Bag kampagnen står Det Sociale Netværk af 2009, Psykiatrifonden, TrygFonden, regionerne, Danske Regioner, KL, Socialministeriet og Sundhedsstyrelsen.

Det er netop den slags store brede samarbejder, der skal til for at ændre noget

Det brede samarbejde har ifølge Martin Lund, formand for landskampagnen EN AF OS, en vigtig og stor betydning:

"Vi har tilsammen et stort og vidt forgrenet netværk, så vi har mulighed for at komme bredt ud med de gode råd og den viden, som mange mangler om psykisk sygdom. Vi er desuden i berøring med både brugere og pårørende, arbejdspladser og mange andre interessenter og kan på den måde sikre større åbenhed og forståelse på flere niveauer i samfundet.”

Frivillig i EN AF OS

Alle kan være med i landskampagnen EN AF OS – og alle kan være med til at gøre en forskel. Man kan f.eks. blive frivillig eller ambassadør. Ved at blive aktiv i kampagnen er man med til at sprede kampagnens budskaber, og derved bidrager man til at nedbryde de fordomme og den – ubevidste eller bevidste – diskrimination, der ofte findes omkring psykisk sygdom. 


Mental sundhed

TrygFonden vil arbejde for et samfund, hvor færre bliver psykisk syge, hvor flere bliver i stand til at leve et godt liv med deres sygdom, og hvor der er tolerance over for mennesker, der er berørt af psykisk sygdom.
Mental sundhed

Sammen skaber vi tryghed

Sociale medier