Fakta

Et partnerprojekt i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.


Danske unge drikker markant mere, oftere og tidligere end unge i andre europæiske lande. Fuld af liv-kampagnen har som mål at udsætte danske unges alkoholdebut, at nedsætte det ugentlige alkoholforbrug blandt de unge, og at færre unge skal drikke sig fulde

TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse samarbejder om at sikre en sundere alkoholkultur blandt unge med projektet Fuld af liv

Sundhed

Kan man grundlægge en sund alkoholkultur allerede i teenageårene? TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse samarbejder om projektet Fuld af liv, der gennem blandt andet kampagner og undervisning skal nedbringe alkoholforbruget blandt unge.   

Unge i Danmark drikker sig oftere fulde end andre unge i Europa

De danske unge drikker mere og oftere end unge i andre lande. Fx har 32 pct. af de 15-16-årige drukket sig fulde mindst én gang i løbet af den seneste måned. Det er mere end i noget andet europæisk land, hvor det tilsvarende gennemsnitlige tal er 13 pct. Unge, der i teenageårene har et stort forbrug af alkohol, har også en større risiko for senere i livet at drikke mere end andre voksne, og en tidlig alkoholdebut øger risikoen for alkoholafhængighed senere i livet.

Derfor samarbejder Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden om alkoholkampagnen ”Fuld af liv”. Sammen vil vi skabe bevidsthed i den danske befolkning om fordelene ved at udskyde alkoholdebuten og have et moderat alkoholforbrug som ung, skabe nye alkohol- og festnormer blandt unge og skabe strukturelle forandringer, der gør det lettere for unge at udsætte alkohol-debuten og nedsætte alkoholforbruget samt fastholde en sund alkoholkultur som voksne.

Indsatserne omfatter bla nationale mediekampagner, som skal oplyse og involvere, skabe debat og bidrage til ændring af unges viden, holdninger og adfærd, lokale indsatser i de kulturer og på de steder, hvor de unge færdes, undervisning og information og materiale til forældre.

Fuld af liv-kampagnens mål er derfor:

  • Unge skal starte med at drikke alkohol senere: Maks. 50 pct. af 15-årige har prøvet at drikke alkohol i 2022 (77 pct. af drengene og 74 pct. af pigerne i 2014).
  • Færre unge skal drikke sig fulde: Maks. 53 pct. af 16-25-årige har den seneste måned drukket fem eller flere genstande ved samme lejlighed i 2022 (59 pct. i 2017).

Lev sundt

Mere motion, sundere kost, begrænset alkoholforbrug, ingen rygestart og respekt for solen. TrygFonden vil bidrage til, at flere børn og unge grundlægger en sund livsstil tidligt i livet, samt at flere lever et længere liv med bedst mulig livskvalitet.
Lev sundt

Sociale medier

Sammen skaber vi tryghed