TrygFondens Indbrudssatsning

Fakta

Landsdækkende

Danmark oplever flere indbrud end de lande, vi normalt sammenligner os med, og på trods af, at antallet af indbrud har været faldende siden 2010, er mange danskere bekymret for risikoen.


Indbrudssatsningen er TrygFondens initiativ om i samarbejde med Det Kriminalpræventive råd at indsamle al relevant viden i en vidensopsamling om, hvad danskerne kan gøre for at forebygge indbrud. 


Vidensopsamlingen er grundlaget for det videre arbejde med give danskerne handlingsorienteret viden om indbrudsforebyggelse og dermed nedbringe risikoen og øge trygheden.


TrygFonden ønsker at nedbringe antallet af indbrud i Danmark væsentligt og mindske den utryghedsfølelse, der har bidt sig fast blandt danskerne, når det kommer til indbrud.

Trivsel

Indbrudssatsningens to vigtigste ambitioner er:

  • Inden for en femårig periode at sænke indbrudstallet, så det kommer ned på niveau med vores nabolande. I dag har Danmark næsten tre gange så mange indbrud som ex. svenskerne.

  • Nedbringe antallet af danskere, der bekymrer sig for indbrud, fra hver 4. til hver 10. inden for samme periode.

Indbrudssatsningen består af flere væsentlige dele:

Vidensopsamlingen om indbrud og indbrudsforebyggelse er det vidensmæssige fundament under de næste fem års aktiviteter. Rapporten, som er blevet til i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd (DKR), skal fungere som inspirationskatalog og vidensgrundlag for udviklingen af TrygFondens aktiviteter på området.

En hel række borgermøder rundt om i landet om forebyggelse af indbrud og udbredelse af nabohjælp er den centrale platform for at sprede viden og gøre danskerne i stand til at handle – og dermed både forebygge indbrud og mindske frygten for indbrud.

Vidensopsamlingen er det vidensmæssige fundament under de næste fem års aktiviteter

I forbindelse med borgermøderne vil der blive udviklet borgerrettede kits/pakker, som skal gøre deltagerne på borgermøderne – og særlige nøglepersoner i lokalmiljøet (ex. grundejerforeningsformænd) – i stand til at forebygge indbrud og sætte egne lokale initiativer i gang.

I perioden vil der ligeledes blive igangsat nationale og regionale oplysningskampagner, ligesom det er indbrudssatsningens ambition at lave et nationalt partnerskab, hvor alle de centrale aktører på området kan gå sammen og danne et partnerskab i bekæmpelsen af indbrud i Danmark.

Siden 2012 har TrygFonden haft et strategisk partnerskab med DKR om at styrke danskernes tryghed gennem en række kriminalitetsforebyggende tiltag.

Et liv uden kriminalitet

Kriminalitet skaber utryghed i befolkningen, er ofte traumatiserende for dem, det går ud over og ødelæggende for dem, der begår den. Med oplysning og udvikling af konkrete redskaber vil TrygFonden arbejde for at forebygge og lindre følgerne af kriminalitet. Danmark har EU-rekord i indbrud, og 75 pct. af al kriminalitet begås af gengangere.
Et liv uden kriminalitet