TrygFondens indbrudssatsning

Fakta

Landsdækkende

Danmark oplever flere indbrud end de lande, vi normalt sammenligner os med, og på trods af, at antallet af indbrud har været faldende siden 2010, er mange danskere bekymret for risikoen.


Med indsatsen Bo trygt! vil TrygFonden - sammen med Realdania, Bolius og Det Kriminalpræventive Råd - gøre danskerne i stand til selv at forebygge indbrud i deres hjem.

Projektansvarlig

Projektansvarlig

Britt Wendelboe er ansvarlig for projektet i TrygFonden.

Britt Wendelboe 45 26 08 32

Der sker cirka tre gange så mange indbrud i private hjem i Danmark som i Sverige, Norge og Tyskland. Indbrud i eget hjem er i dag et tema, der påvirker danskernes tryghed i negativ retning og dermed deres livskvalitet.

Trivsel

TrygFonden arbejder med målet, at antallet af indbrud i private hjem i Danmark skal reduceres til en tredjedel af niveauet fra 2018, og at andelen af danskere, der bekymrer sig om indbrud, skal reduceres fra hver 4. til hver 10.

I 2018 igangsatte TrygFonden og Realdania, sammen med Bolius og Det Kriminalpræventive Råd, en ambitiøs indsats kaldet Bo trygt! Planen er at klæde danskerne på i forhold til, hvad de selv kan gøre for at forebygge indbrud i deres hjem – fx sikring af vinduer og døre samt nabohjælp.

En række borgermøder rundt om i landet - om forebyggelse af indbrud og udbredelse af nabohjælp - er en central platform for at sprede viden og gøre danskerne i stand til at handle – og dermed både forebygge indbrud og mindske frygten for indbrud.

Vi kan i vores nationale tryghedsmåling se, at indbrud i eget hjem er noget af det, der påvirker danskernes tryghed allermest i negativ retning

Udover at hjælpe danskerne til selv at handle vil Bo trygt!-indsatsen også se på, hvilke krav til produkter og byplanlægning der kan understøtte indbrudsfrie hjem. Tiltag mod hæleri, som er med til at holde tyvenes forretning i gang, og etablering af nye mærkningsordninger, som kan forebygge, at tyven bryder ind, vil også være blandt fokusområderne.

Danskerne får desuden mulighed for at bestille et gratis låsetjek og et indbrudskit, der skal hjælpe med at indbrudssikre deres hus.

Læs mere om Bo trygt! på www.botrygt.dk

TrygFondens indsatser på indbrudsområdet er baseret på det vidensmæssige fundament fra rapporten ”Hvad virker – viden om indbrud og indbrudsforebyggelse i private hjem i Danmark”.

Rapporten, som er blevet til i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd (DKR), fungerer som inspirationskatalog og vidensgrundlag for udviklingen af TrygFondens aktiviteter på området.

 

Et liv uden kriminalitet

Kriminalitet skaber utryghed i befolkningen, er ofte traumatiserende for dem, det går ud over og ødelæggende for dem, der begår den. Med oplysning og udvikling af konkrete redskaber vil TrygFonden arbejde for at forebygge og lindre følgerne af kriminalitet. Danmark har EU-rekord i indbrud, og 75 pct. af al kriminalitet begås af gengangere.
Et liv uden kriminalitet