Udvikling af en livredningskultur

Fakta

Et samarbejde med Dansk Svømmeunion


I 2018 skal resultaterne fra forskningsprojektet ”Alle skal lære at svømme” udbredes og forankres hos alle de aktører, som kan bidrage til at styrke børns svømmefærdigheder fx skoler, svømmeklubber, svømmehaller, forældre mv.

Formålet er at få den nyeste viden formidlet og få udviklet og implementeret nogle enkle handlingsanvisende værktøjer og guidelines, der kan give inspiration og styrke, strømline og optimere svømmeundervisningen i Danmark.

I et kystland som Danmark er det essentielt at udvikle og udbrede en livredningskultur. Alle indsatser, der kan fremme en national livredningskultur, samles under dette nye initiativ.

Sikkerhed

På fundamentet af 20 års arbejde med livredning i Danmark, ønsker TrygFonden at booste opbygningen af en livredningskultur. Ud over at man skal kunne svømme, skal man også kunne redde sig selv og andre i en kritisk situation. Det overordnede mål er, at alle skal lære at svømme, og at denne kompetence opfattes lige så vigtig og naturlig, som at lære at færdes i trafikken. 

Ønsket er at aktivere børn og unge og udbrede de stolte livredningsfærdigheder
Ønsket er at aktivere børn og unge og udbrede de stolte livredningsfærdigheder fra stranden bredt ud i befolkningen. Dette kræver en flerstrenget indsats, herunder at flere får mulighed for at udvikle deres færdigheder i vand og forbedre deres vandkompetencer, fx ved at undervisning i livredning bliver et tilgængeligt og naturligt tilbud bredt i vandsports-miljøet – eller at man møder enkle og lærende ”gør-det-selv-øvelser”, når man er i svømmehallen.  

For at skabe de bedste rammer for dette udviklingstag har TrygFonden udvidet samarbejdet med Dansk Svømmeunion, så unionens topsvømmere, herunder det populære landshold, skal være med til at lyse på sagen, aktivere børnene og klubmiljøet og være med til at skabe mange ambassadører for svømme- og livredningssagen. Der er tale om et formålsdrevet samarbejde, der er med til at gøre indsatsen ekstra synlig, ligesom topsvømmerne aktivt skal være med til at lære danskerne at blive (mere) sikre vandhunde. Alle indsatser koordineres tæt med de øvrige tiltag under fokusområdet Respekt for vand. Samarbejdet om topsvømmernes indsats varer indtil OL i Tokyo i 2020.  Se med her da TrygFonden Kystlivredning inviterede en gruppe landsholdssvømmere med ud i bølgerne ved Hvide Sande. https://www.youtube.com/watch?v=FNv0PoYqkq4

Alle skal lære at svømme 

Forskningsprojektet Alle skal lære at svømme blev afsluttet i 2018. De samlede erfaringer fra projektet viser, at skolesvømning med fordel kan gennemføres på 2. klassetrin. Eleverne får meget ud af undervisningen, de er engagerede og har tilstrækkelig fokus og orden. Jo før børnene lærer at svømme, des bedre. Med en tidlig start fastholder børnene desuden deres svømmefærdigheder bedre livet igennem. Underviserne er desuden positive overfor at gennemføre svømmeundervisning på de lavere klassetrin. 

Erfaringerne viser også, at komprimerede undervisningsforløb kan være en god løsning
Erfaringerne viser også, at komprimerede undervisningsforløb kan være en god løsning. Det kræver dog et vist antal lektioner for at lære børn at svømme. Mængden af tid i vandet har ligeledes en afgørende betydning for, i hvilken grad eleverne lærer at svømme. De komprimerede forløb anbefales i fire-seks ugers varighed med undervisning tre eller flere gange pr. uge, som gentages henover et skoleforløb, fx i 2. klasse, i 3.-4. klasse og igen i 5.-6.klasse. Læs mere om resultaterne på svømningiskolen.dk

 

Livredning i børnehøjde

”Livredderne” sæson I og 2 blev i 2017 udviklet i samarbejde med DR Ultra. Serien har været genudsendt indtil flere gange, ligesom den er tilgængelig på dr.dk. og Youtube. Med ”Livredderne” deltog DR Ultra aktivt i at sætte livredningssagen på dagsordenen hos børnene via deres mange platforme og seertallene viste klart, at livredning er populært hos børnene.  
Samarbejdet med DR har boostet livredningssagen over for børnene og er et væsentlig bidrag i arbejdet for at opbygge en livredningskultur. I tilknytning til serien, blev appen Livredder udviklet. Her kan børn blive klogere på livredning ved leg og læring. Download appen Livredder her.